dinsdag 27 november 2012

"Sociale media zegen voor de introverse mens"Onder deze kop verscheen op dinsdag 27 november 2012 in het Brabants Dagblad het verslag dat Henri van der Steen had met Lezer van Stavast Marieke Peters. Bijzonder is dat het woord "introverse" door de spellingchecker als fout wordt beoordeeld. Voor de hand ligt het woord "introvert".

De wereld is aan de schreeuwers, de extraverten. Wie het hardst roept, heeft het meeste gelijk. Intussen wordt de introverte mens steeds vaker weggezet als een lulletje, een watje. 'Introversie is tegenwoordig - net als haar verwanten sensitiviteit, ernst en verlegenheid - een tweederangs persoonlijkheidskenmerk dat het midden houdt tussen een teleurstelling en een ziektebeeld', schrijft Susan Cain in Stil, een boek over 'de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen'.

Marieke Peters wekt niet meteen de indruk da je haar niet om een boodschap kunt sturen. Verwoed lezer, makkelijk vier boeken per maand. "Ik ben een streber." Dubbele doctorandus: klassieke talen en spiritualiteit. De hang naar het metafysische hoor je soms in haar zinnen. "Je kunt toch wel in je kracht staan als introvert mens." Is ze zelf extrovert? "Ik dacht er vanmorgen even aan m'n moeder te bellen, hoe ik als kind was. Niet gedaan. Maar ik denk dat ik een beetje richting introvert kom."

Ze heeft Stil kritisch en met aandacht gelezen. "Ik heb meteen een tip ter harte genomen. Ik word 35, maar vier m'n verjaardag gespreid, met ouders, schoonouders, broers, vrienden, familie. Dan heb je de tijd voor elkaar, dat is beter dan een hele dag alleen maar lopen te rennen.
Ze moet meer extravert geworden zijn, denkt ze, door haar omgeving. "Extraversie is het ideaal in deze maatschappij, dus ik vermoed dat ik me wat heb aangepast. Ik ben in mijn relatie ook meer assertief dan mijn moeder tegenover mijn vader. Ik ben opgegroeid in een Limburgs dorpje, je werd geleerd bescheiden te zijn. Maar als ik me te veel aanpas, heb ik tijd nodig om te recupereren."

Staan er mooie passages in het boek? Nee. "Ik zoek en bewaar ze altijd, de poëtische passages, maar dit is geen boek voor evocatieve zinnen, wel voor mooie gedachten, bijvoorbeeld dat beide eigenschappen goed zijn, extraversie en introversie. Dat je als introvert mens gerust je grenzen af en toe mag oprekken. Plus handvatten hoe je dat moet doen." Nuttig boek dus, ook voor het onderwijs, waarin ze als zzp'er werkt. "Het is ook een pleidooi voor docenten om introverte kinderen een beetje te laten, ze niet mee te sleuren in het extraverte ideaal."

Ze ziet in de samenleving een groeiende behoefte aan en belangstelling voor verlangzaming, aandacht, verstilling. "Thuis heeft ze geen televisie. "Maar de sociale media zijn juist weer een zegen voor de introverte mens, dat vond ik wel grappig te lezen. Sociale media worden geschaard onder de oppervlakkige media, maar het is ook een mooie manier om je kort te uiten."

Aanvulling - Meer lezen?
Het boek van Susan Cain staat redelijk op zichzelf, maar gaat wel in de op vraag naar geluk, gelukkig zijn. Op de Lezer van Stavast-literatuurlijst staan enkele boeken die op een bepaalde manier aansluiten op dit boek. Pascal Bruckner's Gij zult gelukkig zijn, Stil de tijd van Joke Hermsen, Handleiding voor een evenwichtige geest en een kalm gemoed van Frédéric Lenoir en Identiteit van Paul Verhaeghe. Klik hier voor de literatuurlijst (gesorteerd naar soort boek).

Homepage Artikelen uit het Brabants Dagblad

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen