dinsdag 19 februari 2013

Al Gore 2

Onze toekomst : zes krachten die onze wereld veranderen
Spectrum 2013, 496 pagina's - € 29,90

Oorspronkelijke titel: The future : six drivers of global change (2013)

Wikipedia: Al Gore (1948) en zijn website

Korte beschrijving
Beschouwingen van de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede over de toekomst van de wereld. Hij beschrijft de zes grote veranderingen die zijns inziens die toekomst grotendeels zullen bepalen: De BV Aarde (almaar groeiende economische globalisering), Het mondiale denken (de wereldwijde digitale communicatie gekoppeld aan de ontwikkeling van robots), Onzekere machtsverhoudingen (het Westen verliest zijn invloed aan anderen), Wildgroei (groeiende wereldbevolking, uitputting grondstoffen, milieuvervuiling en overconsumptie), Heruitvinding van leven en dood (veranderingen en kennisgroei in (bio)wetenschappen die de mens de evolutie kunnen laten manipuleren) en De grote vraag (hoe de botsing tussen de menselijke beschaving en de ecosystemen op Aarde op te lossen). Boeiende, doorwrochte, met veel kennis van zaken en helder geschreven analyse, ondersteund door diagrammen, van de complexe problematiek waar de wereld nu voor staat. Gore kijkt vaak terug in de geschiedenis om het heden beter te kunnen begrijpen. In de conclusie draagt hij oplossingen aan. Met uitgebreide bibliografie, notenapparaat en register. Van Al Gore verschenen eerder 'De wereld in de waagschaal' (1993), 'Onze keuze' (2009) en 'Een ongemakkelijke waarheid' (2007)

Fragment uit de Inleiding
Psychologen en neurowetenschappers hebben onderzoek gedaan naar een verschijnsel dat selectieve aandacht wordt genoemd: mensen concentreren zich zo hardnekkig en intensief op bepaalde beelden dat ze andere beelden binnen hun gezichtsveld niet opmerken.
We selecteren de dingen waaraan we aandacht besteden niet alleen op grond van nieuwsgierigheid, voorkeur en gewoonte, maar ook op grond van onze selectie uit de obeservatie-instrumenten, - technieken en - systemen die we gebruiken als we keuzes maken. En die instrumenten markeren sommige dingen als significant en overschaduwen andere zodanig dat we ze totaal negeren. Met andere woorden: de instrumenten die we gebuiken, kunnen zelf ook selectieve aandachtsvervorming met zich meebrengen.
Om een voorbeeld te geven: het systeem voor het meten van economische waarde dat bruto binnenlands product of bbp wordt genoemd, omvat een aantal waarden en sluit andere waarden geheel willekeurig buiten. Bekijken we economische activiteiten door de lens van het bbp, dan letten we op wat er wordt gemeten en zijn we geneigd om wat niet wordt gemeten over het hoofd te zien. De Britse wiskundige en filosoof Alfred North Whitehead noemde die obsessie voor meten 'de drogreden van misplaatste concreetheid'.  (pagina 23)

Lees ook De aanval op de redelijkheid (2007)

Lees ook  Negen plagen tegelijk : hoe overleven we de toekomst van Joris Voorhoeve. Of Helden uit noodzaak : hoe onze generatie dankzij de ecologische en economische crisis de wereld gaat redden van Paul Gilding.

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen