zondag 29 maart 2015

Mariana Mazzucato


De ondernemende staat : waarom de markt niet zonder overheid kan

Nieuw Amsterdam 2015, 320 pagina's - €22,99

Oorspronkelijke titel: The Enterpreneurial State (2011)

Wikipedia: Mariana Mazzucato (1968) en haar website

Korte beschrijving
'De overheid moet durven ondernemen, juist ook in een tijd van economische crisis'; dat is de kernachtige boodschap die de auteur, professor economie en innovatie te Sussex (Engeland), al vele jaren uitdraagt en nu verder concretiseert en uitlegt in deze belangwekkende publicatie waarin ze duidelijk maakt dat als het gaat om innovatie de private wereld niet zonder de overheid kan. Door financiering van technologische ontwikkelingen zoals het internet en belangrijke onderdelen van de iPhone spelen overheden een belangrijke rol bij innovaties door het bedrijfsleven. De auteur haalt hiermee de mythe omver dat de overheid terughoudend, volgend en risico-mijdend zou zijn, in tegenstelling tot het ondernemende en dus risico's accepterende bedrijfsleven. Het boek begint met deze mythe en belicht diverse aspecten, waarna ingegaan wordt op de Amerikaanse industriepolitiek en de baanbrekende rol van de overheid. Een apart hoofdstuk is gewijd aan Apple en de subsidies van de Amerikaanse overheid. Bevat uitgebreide appendix, literatuuropgave en register.

Artikel Rutger Bregman: Maak kennis met de grootste uitvinder aller tijden (februari 2015)

Kijken: hoe de ondernemende overheid klimaatverandering kan tegengaan (aanleiding: een lezing op vrijdag 27 maart 2015)


Een artikel waarin dit boek aan de orde komt (De bibliothecaris steeds meer moeten gaan zien als antwoord op de behoeften die leven in de samenleving.)

Artikel: Dit boek verschijnt dan ook precies op het goede moment (juli 2015)

Fragment uit  de Inleiding - Doe iets anders
.. is dat ondernemerschap - iets wat elke politicus tegenwoordig lijkt te willen aanmoedigen - niet alleen over startende ondernemingen, durfkapitaal en knutselaars in een garage gaat. Waar het om gaat is de bereidheid en het vermogen van economische spelers tot het nemen van risico's en het aangaan van echte, knightiaanse onzekerheid: wat werkelijk onbekend is. Pogingen tot innovatie mislukken meestal - anders zou het geen 'innovatie' genoemd worden. Daarom moet je een beetje 'gek' zijn om met innovatie bezig te zijn .... Vaak zullen de kosten hoger zijn dan de opbrengsten, waardoor de traditionele kosten-batenanalyse ervoor zou zorgen dat ze nooit van de grond komen. Maar terwijl Steve Jobs hierop doelde in zijn charismatische toespraak in Stanford in 2005 over de noodzaak voor innovators om 'gretig en eigenwijs' te blijven, wordt zelden erkend hoeveel van dergelijke eigenwijzigheid in alle ernst meegelift heeft op de golf van innovaties die door de staat zijn gefinancierd en aangestuurd.,
  De staat die heel 'eigenwijs' innovaties ontwikkelt? Ja, van het merendeel van de radicale, revolutionaire innovaties die de dynamiek van het kapitalisme hebben opgestookt - van de spoorwegen tot het internet, tot de tegenwoordige nanotechnolgie en farmaceutica - zijn de moedigste, vroegste en meest kapitaalintensieve 'ondernemende' investeringen terug te voeren op de staat. En zoals in hoofdstuk 5 uitgebreid zal worden uiteengezet, alle technologieën die de iPhone van Jobs zo 'smart' maken, zijn door de staat gefinancierd (internet, gps, touchscreen en de door spraakherkenning geactiveerde 'persoonlijke assistent' SIRI). Dergelijke radicale investeringen, die extreme onzekerheid met zich meebrachten, kwamen niet tot stand dankzij het bestaan van durfkapitalisme en evenmin van garageknutselaars. Het was de zichtbare hand van de staat waardoor deze innovaties tot stand kwamen. Innovaties die niet zouden hebben plaatsgevonden als we erop hadden moeten wachten tot 'de markt' en het bedrijfsleven het alleen hadden gedaan - of als de overheid gewoon aan de zijlijn had gestaan en alleen voor de elementaire randvoorwaarden had gezorgd. (pagina 21-22)

TED - Mariana Mazzucato: Government -- investor, risk-taker, innovator (14:05)Beginzin artikel Rutger Bregman
De Italiaanse econome Mariana Mazzucato is een van de interessantste denkers van dit moment. In haar baanbrekende boek The Enterpreneurial State (2013) laat ze zien dat de overheid achter de grootste technologische doorbraken van de afgelopen honderd jaar zit. Met name Silicon Valley begon als een subsidieparadijs - zo is ieder stukje fundamentele technologie in de iPhone ontwikkeld door onderzoekers die op de loonlijst van de staat stonden.

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen