zondag 29 maart 2015

Dani Rodrik

De globaliseringsparadox : waarom mondiale vrijhandel, de natiestaat en democratie niet samengaan
Amsterdam University Press 2015, 375 pagina's - € 29,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: The globalization paradox (2011)

Wikipedia: Dani Rodrik (1957)

Korte beschrijving
Globalisering is geen nieuw verschijnsel in onze economie. Globalisering stamt uit de zeventiende eeuw, zo betoogt econoom en auteur Dani Rodrik. Globalisering behelst de vrije handel (economie) over de gehele wereld. De schrijver zegt: weg met de globalisering en leve de slimme globalisering. Want zoals het gaat, gaat het niet goed. Er is sprake van een hardnekkige crisis. Hij gaat uitvoerig in op de tekortkomingen. Gepleit wordt voor nieuwe, verstandige regels en het aangaan van uitdagingen. Het handelsregime moet worden opengebroken, bestaande openheid moet worden gesteund en beter worden afgestemd op sociale doelen. Dit boek behoort tot de nieuwe economische visies en kan een discussie uitlokken. De waarde van de visie hangt af van de gedachten van voor- en tegenstanders. In elk geval heeft de auteur gelijk: de globalisering heeft weinig opgeleverd. Dit werk vormt een interessante beschouwing en een belangrijk document als tijdbeeld. Of Rodrik zal bijdragen aan een nieuwe visie, dát zal de toekomst uitmaken.

Tekst op website uitgever
‘De globaliseringsparadox behoort zonder twijfel tot de beste boeken over dit brede onderwerp. Wie Rodriks "globaliseringstrilemma"tot zich laat doordringen, verrijkt zich met een analytisch kader om verleden, heden en toekomst van globalisering te begrijpen en duiden.’ — Robert Went is econoom en werkt bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Economen waren lange tijd een warm pleitbezorger voor een wereldwijd vrij verkeer van goederen, geld, mensen en ideeën. Volgens hen zou deze vrijhandel iedereen ter wereld welvaart brengen. Maar inmiddels komen ook de schaduwzijden aan het licht.

In een eloquent betoog belicht de Harvard-econoom Dani Rodrik het fenomeen globalisering vanaf het ontstaan in de zeventiende eeuw tot heden, met daarin belangrijke mijlpalen als het akkoord van Bretton Woods en de Washington Consensus.

Maximale globalisering blijkt een utopie: globalisering verhoudt zich maar moeizaam tot nationale zelfbeschikking en democratie. De oplossing ligt volgens Rodrik in ‘slimme globalisering’.

Fragment uit het Voorwoord bij de Nederlandse editie
Terwijl ik dit schrijf, zit Europa nog in een economische dip die akelige politieke gevolgen begint te krijgen, zoals vaak het geval is met crises. Het begon allemaal met financiële perikelen elders - met name de hypotheekmarkt van de VS - ,maar de duur en de omvang van de problemen zijn geheel de verantwoordelijkheid van Europa zelf. Zelfs als de euro overeind blijft, is duidelijk dat de crisis ingrijpende implicaties zal hebben voor de toekomst.
  In wezen is deze malaise een manifestatie van wat ik in dit boek 'het politieke trilemma van de wereldeconomie' noem: het feit dat economische globalisering, politieke democratie en de natiestaat niet met elkaar te verzoenen zijn . Twee van deze drie elementen is het hoogst haalbare. Democratie valt alleen te verenigen met nationale soevereiniteit als we globalisering inperken. Als we mikken op globalisering en ook de natiestaat willen behouden, moeten we democratie laten varen. En als we democratisering plus globalisering willen, moeten we de natiestaat opdoeken, en streven naar meer internationaal bestuur. (pagina 9)

Youtube - Globalisation - the trade-offs | Dani Rodrik | Economist in Action #16 (4:40)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen