dinsdag 31 maart 2015

Jaap van Duijn 2

Uit balans : hoe de Nederlandse economie in het ongerede raakte
De Bezige bij 2015, 358 pagina's - € 19,90

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Jaap van Duijn (1943)

Korte beschrijving
In dit kloeke boekwerk wordt beschreven wat er in de ogen van de schrijver allemaal mis is met de economie van ons land en hoe dat zo is gekomen. In de laatste honderd pagina's beschrijft hij hoe het anders zou moeten. De schrijver, voormalig hoogleraar en directielid van Robeco, doet dit zeer uitgebreid, voorzien van vele tabellen, grafieken, etc. Daardoor leest het boek niet echt vlot weg. Het is wel zeer informatief, maar een redelijke voorkennis van het economisch jargon is wel vereist. Dit soort boeken is er na de kredietcrisis veel geschreven; dit is echter één van weinige die zich specifiek op de Nederlandse economie richt.


En een andere inleiding
Sinds de kredietcrisis van 2008 hebben westerse regeringen alles in het werk gesteld om hun economieën op orde te krijgen en ze weer te laten groeien. Dat is niet of nauwelijks gelukt. De Nederlandse economie bijvoorbeeld is per saldo gekrompen en de werkloosheid is naar een recordhoogte gestegen. Door het beleid van de centrale banken zijn de rentestanden tot de allerlaagste niveaus ooit gedaald, en toch hebben bedrijven, ook in Nederland, zelden zo weinig geïnvesteerd als nu. Gezinnen, de traditionele spaarders, zien hun reële inkomen dalen, terwijl aan de top van het bedrijfsleven de beloningen hoger zijn dan ooit tevoren. Tegelijkertijd heeft Nederland een recordoverschot op zijn betalingsbalans en is de schuldenberg van bedrijven, banken, gezinnen en overheid alleen maar groter geworden.

Op heldere wijze beschrijft Jaap van Duijn hoe de Nederlandse economie steeds verder van het pad af raakte en laat hij zien wat nodig is om het evenwicht te herstellen.

Fragment uit 27. De eeuwige cyclus
De Nederlandse economie is uit balans als nooit tevoren. Sommige indicatoren hebben zulke extreme waarden bereikt dat we een halve eeuw of langer terug moeten gaan om vergelijkbare uitslagen waar te nemen. Voor een enkele variabele, de kapitaalmarktrente bijvoorbeeld, geldt dat we de uitzonderlijke waarden van nu nooit eerder hebben gezien - niet in de laatste honderd jaar, niet in de laatste vijfhonderd jaar, niet in de laatste duizend jaar. We leven in zeer bijzondere tijden.
  De onevenwichtigheden van nu hebben zich gedurende een period evan zo'n dertig jaar opgebouwd. De omslag, die uiteindelijk het begin vormde van deze dertig jaar durende beweging, kwam begin jaren tachtig. Dat zijn de jaren waarin de rente daalt, de inflatie afneemt, bedrijven herstructureren en reorganiseren, de aandelenkoersen weer stijgen, het neoliberale marktdenken terrein wint en de inkomensverschillen tussen top en basis toenemen.
  De omslag van begin jaren tachtig was zelf weer een reactoe op het vatslopen van de verzorgingsstaat in de jaren zeventig, met zijn almaar verder uitdijende overheidssector, zijn oplopende werkloosheid, toenemend ziekteverzuim, zijn loon-prijsspiraal en een inflatie die tot boven de 10 procent steeg. In de jaren zeventig was het model dat ons een kwarteeuw van ongekende welvaartsgroei had gebracht, vastgelopen. (pagina 332)

Lees ook: De schuldenberg : hoe de wereldwijde schuldenlast ons allen gaat raken (2011)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen