maandag 30 maart 2015

Koen Haegens 2

De grootste show op aarde : de mythe van de markteconomie
Ambo/Anthos 2015, 287 pagina's - € 19,99

Website De Groene Amsterdammer:  Koen Haegens (1980)

Korte beschrijving
De stellingname is duidelijk. Haegens noemt het bestaan van een markteconomie een mythe. Dat is hetgeen hij overduidelijk in zijn boek aantoont. Het boek gaat over de echte economie. Haegens toont aan dat er sprake is van een kloof tussen het geïdealiseerde verhaal en de rauwe werkelijkheid. Zelden is de kloof tussen werkelijkheid en ideologie zo groot als bij de markteconomie. Hij laat zien hoe het begrip 'markt' door middel van de ideeën van Adam Smith, David Ricardo en Milton Friedman een cruciale plek kon veroveren in het economisch denken. Het begrip markt heeft in driehonderd jaar te lijden gehad van begripsinflatie. Is het niet verstandiger om op zoek te gaan naar een geheel nieuwe term, zo niet voor de 'markt', dan toch wel voor de 'markteconomie'? Een uitstekend onderzoek door de economieredacteur van De Groene Amsterdammer naar het bestaan van een markteconomie. Voorzien van een literatuurlijst en eindnoten.

Tekst op website uitgever
De markt is overal. Van de supermarkt tot de arbeidsmarkt, van de woningmarkt tot de relatiemarkt: zelfs over de liefde wordt steeds vaker gesproken in termen van vraag en aanbod. We leven tenslotte in een markteconomie. Zelfs de democratie lijkt tegenwoordig te gehoorzamen aan de wensen van de financiële markten.
Maar wat als dat alles niet waar is? Wat als die alomtegenwoordige, mysterieuze markteconomie er heel anders uitziet dan we denken - of zelfs helemaal niet bestaat? Die vragen houden Koen Haegens bezig sinds het uitbreken van de economische crisis, het moment waarop het grote publiek heel even de werkelijkheid achter het fraaie decor van de moderne economie te zien kreeg.
Het resultaat is een duizelingwekkende reis door de financiële wereld en de schijnbaar alledaagse markten van nu, waar niets is wat het lijkt. Aan het einde wacht een blik op de echte economie. Op het ware verhaal achter de grootste show op aarde.

Fragment uit 7. Voorbij de markteconomie
Het is een radicaal ander beeld van de markt dat uit dit hoofdstuk oprijst. De markt van Marx, Keynes en Minsky - en met hen vele andere, vaak onbekendere economische denkers - is niet het alwetende, evenwichtige wezen dat met zijn onzichtbare hand het aardse gebeuren in goede banen leidt. Met haar razendsnel omslaande stemmingen heeft ze meer weg van een psychiatrische patiënt. Ze is niet stabiel, maar labiel. Neigt niet naar langdurig evenwicht, maar kenmerkt zich door grilligheid. Is meer stroperig dan efficiënt. En in plaats van boven de partijen te staan, blijkt de markt door en door politiek te zijn. Niet alles draait er om macht en invloed. Maar wel veel meer dan we doorgaans denken.
  Dat komt bovenop het inzicht dat van alles wat wij 'economie' noemen, de markt slechts één deel is. Bedrijven, overheden en organisaties zijn, evenals families en andere gemeenschappen net zo goed van belang. Daar gelden heel andere spelregels. (pagina 250-2510

Lees ook: Neem de tijd : overleven in de to-go maatschappij (2012)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen