donderdag 5 maart 2015

Paul Verhaeghe 3

Liefde in tijden van eenzaamheid : over drift en verlangen
De Bezige bij 2011, 253 pagina's - € 15,--

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Paul Verhaeghe (1955) en zijn website

Korte beschrijving
Een bestseller uit 1998, in 2010 (achtste druk) heruitgegeven in een geactualiseerde versie, deels herschreven in verband met nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het vakgebied. De oorspronkelijke opzet is gebleven. Drie verhandelingen over de relatie man-vrouw en daarbij met name over de seksuele verhouding. De schrijver onderzoekt door hedendaagse invullingen van deze eeuwenoude verhouding heen een aantal minder hedendaagse vragen. Hoe kunnen we verwantschap begrijpen tussen dood, erotiek en macht? Hoe komt het dat het telkens weer de vrouw is op wie men het voorzien heeft? Wat is liefde? Met een scherpe analyse van de hedendaagse verhoudingen tussen man en vrouw. Culturele veranderingen zoals de seksuele revolutie hebben de man-vrouw verhouding niet alleen bevrijd, maar ook problematischer gemaakt. Het boek bevat heel veel informatie, maar is niet eenvoudig. Enige kennis van psychologie is wel nodig. De schrijver is klinisch psycholoog en psychoanalyticus; bovendien hoogleraar aan de Universiteit te Gent. Hij schreef al meer boeken, waarmee hij internationale bekendheid kreeg.

Fragment uit II. Vaders op de vlucht - De neoliberale lusteconomie
Niet zo lang geleden werd onze maatschappij bepaald door het samenspel tussen minstens vier dimensies: het politieke, het religieus-ideologische, het economische en het culturele - waarbij het politieke en het religieuze de doorslag gaven. Vandaag zijn al die dimensies verdwenen. Politici (zoals Merkel en Obama) moeten buigen voor banken en multinationals, religie is ofwel verdwenen ofwel primitief bedreigend (bompakketten) en iedereen is kunstenaar. Er is maar één dominante macht meer over, namelijk de economische. Wij leven in een neoliberale samenleving waar alles een product is geworden. Bovendien gaat dit gepaard met de utopie van de selfmade man. Als je slaagt, heb je het uitsluitend aan jezelf te danken, als je mislukt ook en het belangrijkste criterium is winst, geld - het moet opbrengen, dát is de boodschap. Op dat nieuwe altaar hebben we ondertussen ook onderwijs, zorg en vrije pers geofferd. (pagina 165-166)

Tegenlicht: Paul Verhaeghe (januari 2013)

Twee artikelen naar aanleiding van een lezing van Paul Verhaeghe (in Nijmegen, februari 2015)
De herontdekking van het collectief is een heel belangrijke evolutie in onze huidige zoektocht naar zingeving 

een nieuwe autoriteit zal worden,het collectief   

Lees (vooral) ook
Paul Verhaeghe. Het einde van de psychotherapie (2009)
Paul Verhaeghe. Identiteit (2012)
Dirk De Wachter. Borderline times : het einde van de normaliteit (2012)
Dirk De Wachter. Liefde : een onmogelijk verlangen? (2014)
Trudy Dehue. Betere mensen : over gezondheid als keuze en koopwaar (2014)
Thomas Decreus. Een paradijs waait uit de storm : over markt, democratie en verzet (2013)
Ton Lemaire. De val van Prometheus : over de keerzijden van de vooruitgang (2010)

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen