woensdag 19 augustus 2020

Thomas Decreus 2


Spektakeldemocratie

EPO 2020, 79 pagina's € 15,--

Blog Thomas Decreus (1984)

Korte beschrijving
In een kort essay schetst de auteur, een Vlaamse journalist, de ontwikkeling van de westerse democratie van burgerlijke democratie via massademocratie naar spektakeldemocratie, ook trumpisme genoemd. De burger is slechts publiek, de politici strijden om de aandacht en vooral de gevoelens van het publiek, ingekaderd door het mediapolitieke complex, waarin sensatie centraal staat en permanent campagne wordt gevoerd. Een zeer interessant betoog, ook internationaal-vergelijkend (Reagan, Thatcher, Haider, Berlusconi, Fortuyn, Trump). Over remedies en de ware democratie is de auteur weinig concreet: protest en anarchie worden aangeprezen, over de rechtsstaat en goed bestuur geen woord. Toch een verhelderend en intelligent betoog. Pocketuitgave; normale druk.

Tekst op website uitgever
Hoe te breken met de spectaculaire vorm die de democratie vandaag heeft aangenomen en haar terug te brengen naar haar oorsprong: de straat, de barricade en de opstand?

Fragment uit Narren op de troon
7. Gesensationaliseerde media dragen bij tot een merkwaardige vorm van structurele depolitisering bij journalisten, of misschien zelfs een soort a-politisering. De individuele politieke intenties die een journalist drijven doen niet meer ter zake. Ongeacht of een journalist met veel weerzin, heel kritisch of uiterst lovend schrijft over trumpisten - ze krijgen een podium. In een spektakeldemocratie maakt iedere kritiek, iedere poging tot ontmaskering altijd al deel uit van het spektakel. Om buiten het spektakel te geraken, moeten we het spektakel zelf bevragen.

8. De instrumentalisering van provocatie zou een van de werkwijzen bij uitstek worden van alle latere trumpisten en natuurlijk ook van Trump zelf. Steeds opnieuw wordt geaasd op een schokeffect, op een golf van verontwaardiging die mediadominantie garandeert. Racistische uitspraken zijn daar geschikt voor, maar seksistische of ronduit domme en kinderlijke uitspraken ook - zolang ze maar provoceren, sensaties opwekken en daardoor de aandacht opeisen.

9. Sociale media hebben de tactiek van de provocatie nog effectiever gemaakt. Het volstaat één provocatieve tweet of statusupdate de wereld in te sturen om een stortvloed aan commentaren, retweets en reacties te generen. Het gaat daarbij niet enkel om instemmende reacties, maar evengoed om tegenstanders die boodschappen reproduceren om ze te bekritiseren. De reproductie van de boodschap zorgt voor de verspreiding ervan en kan zo een steeds groter publiek creëren. (pagina 46-47)

Lees ook: Een paradijs waait uit de storm : over markt, democratie en verzet (uit 2013) en Dit is morgen (uit 2016)

Artikel: Democratie - boeken én e-books voor onze post-corona-times (april 2020)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen