maandag 24 augustus 2020

Robert Bridgeman


Stoppen met vlees : een eerlijk verhaal over de productie en consumptie van vlees

Nieuw Amsterdam 2018, 206 pagina's - € 20,--

Website Robert Bridgeman (19?)

Korte beschrijving
Robert Bridgeman, eigenaar van een ‘bewustzijnsorganisatie’, die mensen wil faciliteren in hun persoonlijke ontwikkeling, schreef een boek tegen het eten van vlees. De publicatie maakt deel uit van een multimediaal project dat Nederlanders bewust(er) wil maken van de effecten van vleesconsumptie (https://stoppenmetvlees.nl). De auteur, zelf veganist, probeert lezers te overtuigen van de negatieve gevolgen van vlees eten en geeft in de inleiding aan dat 'een volstrekt objectief boek' schrijven over vleesconsumptie onmogelijk is. Allerlei in de ogen van de schrijver negatieve aspecten van het carnivoorschap passeren de revue, zoals gezondheid, dierenleed, klimaat en bio-industrie. Hij interviewt onder meer studenten van een agrarische hogeschool, waarvan enkelen uit de vleessector afkomstig zijn. Door het boek heen voert Bridgeman ambassadeurs op, waaronder bekende Nederlanders, die zijn stop-met-vlees-etenbetoog ondersteunen. Aan het einde gaat hij kort in op wat de lezer zelf kan doen om minder of geen vlees te eten en hoe de lezer anderen kan overtuigen hetzelfde te doen. Met uitgebreid notenapparaat.

Fragment uit 6. Het klimaat
Vervuiling

Een koe stoor evenveel koolstofdioxide per jaar uit als een auto die 70.000 kilometer rijdt, aldus het Centrum voor Landbouw en Milieu. Van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganistaie van de Verenigde Naties, weten we dat 18% van alle uitstoot wereldwijd wordt veroorzaakt door koeien. Dat is meer dan alle auto's, vrachtwagens, schepen en vlieftuigen bij elkaar. Die hebben een uitstoot van 14,5%. Het methaan dat koeien uitstoten plus alle uitstoot voor het transport en de klimaatbeheersing in de hallen waar de dieren gehouden worden vervuilt enorm. Dit heeft een direct en groot effect op de opwarming van de aarde en op de overstromingen en andere problematiek die daarmee gepaard gaat.

Volgens een onderzoek van Wageningen University & Research was het aandeel van de veeteelt aan de totale emissie in Nederland 9%. Dat geeft een ander beeld. De industrie in Nederland is dus minder vervuilend. Sterker nog, de FAO adviseert om de invloed van veehouderij op het klimaat te verkleinen via intensivering van de productie. Intensief producerende landen zoals Nederland en Denemarken blijken een lage broeikasgasemissie per kilogram geproduceerd vlees te realiseren, aldus de Wageningse onderzoekers.

Kortom, meer en intensiever produceren zou tot een lagere uitstoot leiden. Dat daarmee de belasting op oerwoud, de watervoorraad en dierenwelzijn extreem hoog wordt, laten de onderzoekers buiten beschouwing. (pagina 116-117)

Lees ook: Dieren eten van Jonathan Safran Foer (uit 2009), Fatsoenlijk eten : mijn leven als proefkonijn van Karen Duve (uit 2012) of Een pleidooi voor echt koken : thuiskomen in de keuken van Michael Pollan (uit 2013)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen