maandag 10 augustus 2020

Ruud Veltenaar & Leen Zevenbergen


Once upon a future

Bertram + De Leeuw uitgevers 2020, 391 pagina's  - € 29,90

Wikipedia: Ruud Veltenaar (1958) en website Leen Zevenbergen (19?)

Korte beschrijving
Dit boek schetst de grote uitdagingen waar wij in de nabije toekomst voor komen te staan. Drijvende krachten daarbij zijn de zich snel ontwikkelende technologie, de immense klimaatproblematiek en de alomvattende globalisering. De impact van die drie factoren doet zich gelden op tal van gebieden, van onderwijs en gezondheidszorg tot voedselvoorziening en industrie. In dit boek verkennen de schrijvers de problematiek, schetsen vervolgens scenario's voor de toekomst en stimuleren de lezer om met hen mee te denken. Dat doen zij in de vorm van meer dan duizend kleine hoofdstukjes, stuk voor stuk zeer leesbaar, vaak indringend geschreven, maar door de veelheid van onderwerpen voor de lezer soms moeilijk vol te houden. Zevenbergen is ondernemer, spreker en publicist; Veltenaar is filosoof en hoogleraar. Het boek is voorzien van een bronnenoverzicht. Een register ontbreekt; in de toegankelijkheid is voorzien door een inhoudsopgave. Vrij kleine druk.

Tekst op website uitgever
Once Upon A Future is een fascinerende expeditie naar een wereld waarnaar we allemaal verlangen. Een intense beleving en confrontatie met onze belemmerende overtuigingen. Voor optimisten, pessimisten en realisten. Voor idealisten en activisten. En voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst. Gewoon, omdat het erg leuk en relevant is.

Once Upon A Future verschaft duidelijkheid over jouw toekomst en biedt concrete hoop op een betere wereld. Jarenlang onderzoek heeft geleid tot de meest actuele inzichten en samenhang tussen alles dat ons leven in de toekomst raakt en zinvol maakt. Dit boek neemt je mee op reis en biedt antwoorden op oude en nieuwe vragen. Wat heeft de ontketende toekomst voor jou in petto? Hoe bereid jij je het beste voor op deze ontketende toekomst en welke kansen dienen zich aan en hoe kun je deze het beste benutten?

Adembenemend, groots en alles overziend – Once Upon A Future herschrijft niet alleen de bedoeling, maar werpt ook nieuw licht op de toekomst van alles en iedereen. En hoe je deze zelf kunt creëren.

Ga mee op reis en verbind je met de aandienende toekomst. Ontdek hoe je actief kunt bijdragen en je leven en werk leuker kunt maken. Het is boeiend, spannend en uitdagend. Want het doet er toe!

Fragment uit 2.5 Bezit - nieuwe vormen van eigendom
en hoe gaan we om met de rechten en plichten die bij eigendom horen

Wat is van wie? Over die vraag denken we veelal niet na. Toch is die vraag over eigendom cruciaal in de toekomstige wereld. En in de wereld van vroeger. Zoals eerder beschreven verkochten de Amerikaanse indianen grond aan de Engelse veroveraars. Voor een appel en een ei, bijna letterlijk. De Engelsen dachten dat ze de eigenaren waren van de grond, de indianen dachten dat de Engelsen de grond wilden gebruiken, want grondbezit kenden de indianen niet.

De grond bedanken - Respect voor de grond. Wie heeft dat nog? De Aboriginals. Die bedanken de grond waarop bijvoorbeeld een vergadering plaatsvindt voordat de vergadering begint. Let wel: ze bedanken de grond! Grond is tegenwoordig van een land, een persoon, of van een bedrijf of organisatie. Maar niet van iedereen. En die grond wordt nog maar zelden gebruikt met het gevoel  van dankbaarheid dat past bij het netjes omgaan met iets van waarde. Welnee. De zeebodem en de zee zijn de vuilnisbelt van de wereld en het liefst van niemand als het neerkomt op het opruimen van afval. Maar wél het liefst van iemand als het gaat om bodemschatten of de vissen. Scharmer schrijft: 'Eigendomsrechten worden ooit vastgelegd. Binnen de maatschappelijke context ontwikkelt hun legitimiteit zich. En deze legitimiteit is een evenwicht tussen rechten en verantwoordelijkheden binnen die samenleving.' En zo is het precies: evenwicht tussen rechten en verantwoordelijkheden. Hoe ga je om met bezit om binnen de maatschappelijke context? That's the question. Het antwoord is helaas maar al te vaak: we willen eigendom als het ons uitkomt en anders liever niet. 

Waar gaat dat geld heen? - Over eigendom gesproken. Leen herinnert zich dat zijn fotoalbum vroeger bij hem in de kast stond. Dat album was van hem en van hem alleen. Het fotomateriaal mocht alleen door anderen worden gebruikt met expliciete toestemming ofwel tegen betaling. Dat gold ook voor zijn andere bezittingen. Zijn fiets, zijn huis, zijn privégegevens. En daar komen we op een bijzonder punt wat eigendom betreft. Want er zijn nu bedrijven die privé-informatie gebruiken en daarmee profielen opbouwen om die vervolgens door te verkopen aan geïnteresseerde bedrijven. Waar gaat dat geld heen? Niet naar de eigenaars van die profielen. Want profielen zijn van niemand, maar wel in het bezit van Facebook en Google. Waarom betalen zij de eigenaars van al die data niet? Waarom betaalden wij de indianen niet? Omdat er verschillende inzichten zijn als het over eigendom gaat. En dat gaat veranderen.

Het summum van de commons - Heel in het begin was alles van iedereen. Dit was het summum van de commons. Alles wat er was, stond ter beschikking van de groep. Langzaam maar zeker kwamen daar privébezittingen bij. Bijvoorbeeld de kleding die mensen droegen, bestek of een huis. Maar de landbouwgronden en de landwegen bleven van de gemeenschap, net zoals het geval was met de latere wegenstelsels en infrastructuur. En zo werden steeds meer eigendomsrechten toegekend aan zaken en die werden toebedeeld aan de groep of overheid of aan het individu. (pagina 187-188)

OPMERKELIJK
In de uitvoerige literatuurlijst staan tientallen boeken die ook op dit blog staan.

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen