woensdag 22 oktober 2014

Benjamin Barber 2

Als burgemeesters zouden regeren : haperende staten, opkomende steden
Nieuw Amsterdam 2014, 480 pagina's -  € 24,95

Oorspronkelijke titel: If mayors ruled the world : dysfunctional states, rising cities (2013)

Wikipedia: Benjamin R. Barber (1939)

Korte beschrijving
Zou de wereld niet beter af zijn als burgemeesters met elkaar de wereldregering zouden vormen? Het antwoord staat in dit boek, een verslag van een groot onderzoeksproject van de Amerikaanse onderzoeker Benjamin Barber. De problemen van vandaag (onder meer armoede, terrorisme en drugshandel) zijn zijns inziens te groot voor natiestaten. Democratie vormt vaak een struikelblok. De auteur formuleert een nieuwe visie op leiderschap: steden en burgemeesters kunnen het beter. Hij laat dat zien aan de hand van dertien profielbeschrijvingen van burgemeesters van over de hele wereld. Daarmee maakt hij duidelijk hoe steden door allerlei netwerken met elkaar verbonden zijn en hoe ze slagvaardiger kunnen optreden dan nationale overheden. Als toegift nog een hele korte beschrijving van vier burgemeesters uit de Lage landen. Een minpunt is dat de methodologie van het onderzoek niet in dit boek wordt verantwoord. Het boek is rijk voorzien van eindnoten, bronnen en een register (65 pagina's). Een inspirerend betoog.

Fragment uit hoofdstuk 1 . Als burgemeesters de wereld zouden regeren
In een snelgroeiende wereld die te grote verschillen en te weinig solidariteit kent, verkeert de democratie in een diepe crisis. Nu weerspannige natiestaten die eens de democratie van schaalproblemen moesten redden de mondialisering van de democratie blokkeren, wordt het tijd om in alle ernst te vragen: 'Kan de stad de wereld redden?' Ik geloof dat dat kan. In dit boek wil ik laten zien waarom de stad dat zou moeten doen en in welke opzichten dat al gebeurt.
 In de luisterrijke geschiedenis van de stad hebben we de cirkel rond gemaakt. De mensheid begon haar opmars naar de politiek en de beschaving in de polis - de stadstaat. Dat was het eerste kweekblad van de democratie. Maar millennialang hebben we erop vertrouwd dat de monarchie en het wereldrijk en vervolgens de natiestaten de last van de beschaving en het juk van de democratie wel zouden kunnen dragen. Vandaag de dag, na een langdurige geschiedenis van regionale successen, laat de natiestaat ons op mondiale schaal in de steek. Die staat vormde het perfecte politieke recept voor de vrijheid en onafhankelijkheid van autonome mensen en landen. Maar hij leent zich volstrekt niet voor interdependentie. De stad, de menselijke habitat die steevast als eerste toevlucht fungeert, is in de steeds mondialer wordende wereld van vandaag de dag opnieuw uitgegroeid tot de hoop van de democratie. (pagina 19-20)

Tegenlicht: De macht aan de stad (aflevering die op 28 september 2014 werd uitgezonden)

TED - Why mayors should rule the world (september 2013)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen