woensdag 22 oktober 2014

Jonathan Holslag

De kracht van het paradijs : hoe Europa kan overleven in de Aziatische eeuw
De Bezige bij 2014, 606 pagina's - € 35,--

Wikipedia: Jonathan Holslag (1981) en zijn website

Korte beschrijving
In dit kloeke boekwerk wordt de naoorlogse economische geschiedenis van Europa beschreven. De schrijver, docent internationale politiek aan de Vrije Universiteit van Brussel, baseert op basis van een diepgravende analyse van die recente geschiedenis de mogelijkheden om niet het onderspit te delven in de machtsstrijd met de opkomende Chinese economie. Militaire kracht, meer Europese eenwording, onderwijs en innovatie zijn daarbij sleutelwoorden. Zeer lezenswaardig, temeer daar het één van de weinige boeken op dit terrein is dat niet vanuit een Amerikaans, maar vanuit een zuiver Europees perspectief geschreven is. Helder maar zeer uitvoerig geschreven. Mooie balans tussen analyseren en 'dromen'. Voorzien van uitgebreid register, vele voetnoten en een indrukwekkende bibliografie. Verzorgd uitgevoerde hardcover.

Fragment uit I. Een pleidooi voor het paradijs
Vijf jaar lang nu is Europa langzaam maar zeker afgegleden in angst: angst om zijn levensstandaard te verliezen, angst om zichzelf te verliezen in interne conflicten en angst om verzeild te raken in de onverbiddelijke machtspolitiek van wat een Aziatische eeuw belooft te worden. Hoe meer het zelfvertrouwen van de val van de Berlijnse Muur plaatsmaakte voor onrust, hoe meer we onze prestaties in twijfel trokken en het Europese project gingen beschouwen als een impotent paradijs. Maar ondanks alle gebreken van het Europese project zou het een fout zijn om nu ons streven naar een paradijs op te geven of schamper te doen over onze dromen van een superieur Europees model dat rechtvaardig, creatief en veerkrachtig is. Er is geen enkele reden waarom we een keuze zouden moeten maken tussen competitiviteit en het paradijs. In plaats daarvan is het in deze eeuw van onzekerheid onze plicht de macht aan te wenden om het paradijs dichterbij te brengen. De nieuwe wereldorde laat ons geen andere keus dan vast te houden aan een ambitieus model voor Europa, want alleen dat zal verhinderen dat we genadeloos tegen elkaar uitgespeeld worden door de grootmachten, onszelf uitputten in een zinloze strijd om verouderde industrieën, en het laatste beetje vermogen verliezen om inspiratie te bieden aan de naar vooruitgang hunkerende samenlevingen rondom ons. (pagina 16-17)

Tegenlicht: Europese smaak als wapen (19 september 2014)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen