dinsdag 24 september 2019

Raj Patel & Jason W. Moore

Een geschiedenis van de wereld in zeven goedkope zaken : een gids voor kapitalisme, natuur en de toekomst van de planeet
Boom 2019, 304 pagina's  - € 29,90

Oorspronkelijke titel: A history of the world in seven cheap things : A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet (2017)

Wikipedia: Raj Patel (1872) en Jason W. Moore (19?)

Korte beschrijving
Academicus en activist Raj Patel en milieuhistoricus en professor Jason W. Moore waagden zich aan een verklaring van de huidige zorgwekkende wereldwijde ecologische situatie. Zij wijzen het kapitalisme als oorzaak aan en beginnen hun verhaal bij het kolonialisme. Als een van de eerste voorbeelden voeren zij de economische kolonisatie van Madeira op. Centraal in het boek staat de uitwerking van de stelling dat de moderne onrustbarende wereld tot stand kwam door zeven door de mens goedkoop gemaakte zaken: natuur, geld, arbeid, zorg, voedsel, energie en levens. De auteurs gebruiken voorbeelden en verklaringen uit de geografie, geschiedenis, economie en andere wetenschappen. Ze schakelen snel tussen de vakgebieden. De opbouw van het boek volgt - na de uitgebreide inleiding – de zeven goedkope zaken. Hun laatste hoofdstuk, conclusie en oplossing van de huidige crises ('herstelecologie'), telt slechts een handvol pagina’s. De eindnoten en literatuuropgave nemen ruim een vijfde van het boek in beslag. De publicatie leest niet als een trein en vergt concentratie van de lezer.

Tekst op website uitgever
Natuur, geld, werk, zorg, voedsel, energie en levens. Dat zijn de zeven zaken die onze wereld hebben gemaakt tot wat ze is, en die haar toekomst zullen bepalen. Door deze dingen goedkoop te maken, heeft de moderne commercie de aarde bestuurd, veranderd en verwoest.

In Een geschiedenis van de wereld in zeven goedkope zaken ontwikkelen Raj Patel en Jason W. Moore een nieuwe kijk op de noodsituatie waarin onze planeet vandaag de dag verkeert. Gedurende de gehele geschiedenis hebben crises steeds geleid tot de ontwikkeling van nieuwe strategieën om de wereld goedkoop en veilig te maken voor het kapitalisme. Nu er sprake is van een crisis in alle zeven zaken, is innovatief en systemisch denken noodzakelijk. In dit boek wordt een radicale nieuwe kijk op de planeet gepresenteerd, met een nieuwe manier om haar te herstellen.

Raj Patel is schrijver, activist en academicus. Eerder schreef hij Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System en De waarde van niets: Waarom alles zoveel meer kost dan we denken. Jason W. Moore doceert wereldgeschiedenis en wereldecologie aan Binghamton University en is coördinator van het World-Ecology Research Network. Hij schreef onder meer Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital en een groot aantal bekroonde essays over milieugeschiedenis, politieke economie en sociale theorieën.

Fragment uit (de) Conclusie
Onze goedkope zaken hebben zichzelf niet zomaar gemaakt. Ze ontstonden uit een gewelddadige alchemie van ideeën, veroveringen en handel in de moderne wereld. De kern wordt gevormd door een reeks tegenoverstellingen die van begin af aan met elkaar verband hebben gehouden: Samenleving en Natuur, kolonisator en gekoloniseerde, het Westen en de rest van de wereld, blank en niet-blank, kapitalist en arbeider. Elk van deze tegenoverstellingen heeft niet alleen een rol gespeeld voor de beschrijving en de catalogisering van de wereld, maar ook praktisch gediend om de levens van vrijwel alle mensen en de rest van de natuur te domineren en goedkoop te maken. Kapitalisme begrijpen als een wereldecologie van macht, kapitaal en natuur helpt ons in te zien hoe diep elke helft van deze tegenoverstellingen is ingebed in de andere helft, hoezeer de machtigen hun best hebben gedaan om de scherpe grenzen ertussen te bewaken, en hoe krachtig die grenzen zijn bestreden. (pagina 225)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen