maandag 9 september 2013

Viktor Mayer-Schönberger

De big data revolutie : hoe de data-explosie al onze vragen gaat beantwoorden
Maven 2013, 303 pagina's - € 22,--

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Viktor Mayer-Schönberger (1966)

Dit boek staat op de literatuurlijst van de Easycratische bibliotheek (Martijn Aslander & Erwin Witteveen).
Ze formuleren het zo:

Ondertitel: A revolution that will transform how we live, work and think. Kennis is macht. Kennis delen is nog meer macht. Wat zou er dan gaan gebeuren als we over een oneindige hoeveelheid kennis kunnen beschikken en we al die kennis met elkaar gaan delen? Worden we dan niet heel machtig?


Viktor Mayer-Schönberger is hoogleraar aan het Oxford Internet Institute. Kenneth Cukier wordt door velen gezien als dé big data-journalist. Hij schrijft o.a. voor The Economist. De auteurs van De Big Data Revolutie tonen aan dat de hoeveelheid gegevens die beschikbaar komt en opgeslagen wordt, explosief aan het stijgen is. De meeste van die gegevens ontstaan in een gedigitaliseerde omgeving. Of zijn met terugwerkende kracht gedigitaliseerd. De digitalisering is de kraamkamer van de dataficering. Kaartenbakken, archieven, ordners en bibliotheken bevatten in theorie een schat aan informatie, maar in de praktijk heb je daar pas wat aan als je weet wat je wilt zoeken en waar. Pas als de informatie digitaal is, kunnen snelle computers op zoek naar waardevolle kennis en compleet nieuwe inzichten en wordt de informatieberg een goudmijn. Doordat de begrippen ‘informatietrevolutie’ en ‘digitale tijdperk’ al vele decennia geleden voor het eerst werden genoemd, zijn we geneigd om zwaar te onderschatten hoe de digitalisering de afgelopen jaren is toegenomen.

Korte beschrijving
Het begrip 'big data' wordt in het algemeen gezien als een ware revolutie in de informatiemaatschappij. Big data-analyse betekent het koppelen van alle beschikbare digitale data (en dus niet meer alleen maar steekproeven) met andere databronnen om te komen tot analyses, voorspellingen, onderzoeksresultaten en inzicht in het gedrag van mensen. Dit boek beschrijft hoe big data-analyse zich snel ontwikkelt en gebruikt veel herkenbare voorbeelden (bijvoorbeeld Facebook, Google, Amazon). Het boek geeft op duidelijke wijze de gevolgen en de risico's voor onze maatschappij aan en tevens handvatten hoe dit controleerbaar te maken is. Het boek is door de vele voorbeelden en heldere verhaallijn goed leesbaar. Het boek is interessant voor iedereen die werkt in de informatietechnologie, maar absoluut ook van belang voor studenten informatica, bedrijfskunde, economie en rechten. Het heeft geen illustraties en ook geen trefwoordenregister; wel zeer uitgebreide eindnoten en literatuurverwijzingen.


Fragment uit 1. Nu
In de toekomst - en sneller dan we misschien denken - zullen vele aspecten van onze wereld die nu nog uitsluitend door menselijke oordelen worden bepaald, worden aangevuld met of vervangen door computersystemen. Dit geldt niet alleen voor autorijden of het vinden van een partner, maar zelfs voor nog complexere taken. Amazon kan ons immers het ideale boek aanbevelen, Google kan de meest relevante website bovenaan zetten, Facebook kent onze voorkeuren en Linkedln raadt wie we allemaal kennen. Dezelfde technologie zal worden toegepast bij het diagnosticeren van ziektes, het aanbevelen van handelingen, misschien zelfs het herkennen van 'misdadigers' voordat er iemand daadwerkelijk een misdaad pleegt. Net zoals het internet de wereld ingrijpend heeft veranderd door computers uit te breiden met communicatie, zal ook big data ons leven ingrijpend veranderen door er een kwalitatieve dimensie aan toe te voegen die het nooit eerder heeft gehad. (pagina 22)

Youtube: (co-auteur) Kenneth Cukier on Big Data: The data revolution (mei 2013) (8:43) (846 views op 13/9/2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen