maandag 9 september 2013

Nassim Nicholas Taleb

Antifragiel : dingen die baat hebben bij wanorde
Nieuwezijds 2013, 521 pagina's - € 29,95

Oorspronkelijke titel: Antifragile : things that gain from disorder (2012)

Wikipedia: Nassim Nicholas Taleb (1960) en zijn website Fooled by randomness

Korte beschrijving

In hoog tempo schrijft Nassim Taleb, voormalig beursmakelaar op Wall Street en hoogleraar Risk Engineering in New York, aan een oeuvre dat hij 'Incerto' noemt, een onderzoek naar de rol van toeval, onzekerheid, risico's en menselijk falen, waarbij hij zich afvraagt hoe wij daarmee omgaan en hoe dat beter zou kunnen. Eerdere boeken als 'De zwarte zwaan' (2008)* en 'Misleid door toeval' (2009)** lopen uit op dit in letterlijke zin magnum opus, waarin de term 'antifragiel' verwijst naar al datgene wat niet om bescherming vraagt, maar juist baat heeft bij stress, toeval en onzekerheid. Anekdotes, metaforen, schema's en verwijzingen passeren in een zo hoog tempo dat het de lezer duizelt; bovendien is vaak onduidelijk of het volgende hoofdstuk de gedachten herhaalt of juist niet. Een boek vol wanorde. Maar volgens de titel heeft het daar baat bij. Bevat uitvoerige voet- en eindnoten, een literatuurlijst en register.

Fragment uit de Proloog
Sommige dingen zijn gebaat bij schokken; ze groeien en bloeien bij veranderlijkheid, toevallige variatie, wanorde en stressoren, en houden van avontuur, risico en onzekerheid. Maar ondanks de alomtegenwoordigheid van dit fenomeen bestaat er nog geen woord voor dit exacte tegendeel van fragiel. Laten we het antifragiel noemen.
Antifragiliteit is méér dan veerkracht of robuustheid. Het veerkrachtige absorbeert schokken en blijft onveranderd; het antifragiele wordt er beter van. Deze eigenschap ligt ten grondslag aan alles wat in de loop van de tijd is veranderd: evolutie, cultuur, ideeën, revoluties, politieke systemen, technologische innovatie, culturele en economische successen, het overleven van bedrijven, lekkere recepten (kippensoep, of steak tartare met een klein scheutje cognac), de groei van steden, culturen, rechtsstelsels, regenwouden, bacteriële resistentie ... zelfs het bestaan van onze eigen soort op deze planeet. Antifragiliteit bepaalt de grens tussen wat leeft en organisch (of complex) is, zoals het menselijk lichaam, en wat inert, zoals een tastbaar voorwerp (bijvoorbeeld de nietmachine op je bureau).
Het antifragiele houdt van toevallige variatie en onzekerheid, wat ook - en dit is belangrijk - een voorliefde voor fouten inhoudt, een bepaald soort fouten. Antifragiliteit heeft de bijzondere eigenschap dat ze ons in staat stelt met het onbekende om te gaan, dingen te doen die we niet begrijpen - en ze goed te doen. Laat me het stelliger formuleren: dankzij antifragiliteit zijn we over het algemeen beter in doen dan in denken. Ik ben liever dom en antifragiel dan zeer slim en fragiel. (pagina 1-2)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen