maandag 9 september 2013

Frédéric Lenoir 2

Socrates Jezus Boeddha : drie leermeesters
Ten Have 2013 (4e dr.), 239 pagina's - € 15,--

Oorspronkelijke uitgave: Socrate Jésus Bouddha : trois maîtres de vie (2009)|

Wikipedia: Frédéric Lenoir (1962)

Korte beschrijving
De Franse filosoof en godsdiensthistoricus Frédéric Lenoir onderzoekt in 'Socrates, Jezus, Boeddha' de levens en de leer van deze drie meesters. In deze economische crisis is het volgens hem goed de huidige focus op het onverzadigbare 'hebben' te verschuiven naar het 'zijn' dat juist wordt gekenmerkt door zelfkennis en respect voor de ander. Hiervoor kunnen we te rade gaan bij deze drie zogenoemde 'spiritueel humanisten'. In het eerste deel worden in tien hoofdstukken hun levens zoveel mogelijk los van latere legendevorming beschreven, zoals geboorte, karakter, roeping en sterven. In het tweede deel vat hij de hoofdpunten uit hun leer samen in vijf thematische hoofdstukken met veel tekstfragmenten: het geloof in de onsterfelijkheid van de ziel en het zoeken naar waarheid, vrijheid, rechtvaardigheid en liefde. Lenoir slaagt er weer in de complexe materie boeiend en toegankelijk te presenteren zonder deze te versimpelen of verschillen weg te moffelen. Het boek is geschikt voor filosofen, theologen en voor iedere

Fragment uit het Voorwoord -Hebben of zijn?
Deze vraag is zo oud als de geschiedenis van het denken. En toch is hij vandaag de dag bijzonder actueel. We zijn namelijk weggezonken in een economische crisis van een zeldzame omvang, die ons ontwikkelingsmodel, dat gebaseerd is op de permanente groei van de productie en de consumptie, ter discussie zou moeten stellen. Aangezien ik geen econoom ben, kan ik me niet over de ins en outs van de huidige crisis uitspreken. Maar vanuit filosofisch gezichtspunt heb ik het gevoel dat deze crisis een positief effect zou kunnen hebben ondanks de dramatische sociale gevolgen die veel mensen voelen en we allemaal kunnen zien.
Het woord 'crisis' betekent in het Grieks 'beslissing' of 'oordeel' en weerspiegelt het idee van een scharniermoment waarop 'er een besluit moet worden genomen'.  We maken een beslissende tijd door waarin fundamentele keuzes moeten worden gemaakt, anders zal het kwaad alleen maar verergeren - misschien in een cyclisch proces, maar het lijdt geen twijfel. Dit moeten politieke keuzes zijn, en om te beginnen moet het absurde financiële stelsel waarin wij tegenwoordig leven worden gesaneerd en efficiënter en rechtvaardiger worden ingekaderd. Deze keuzes kunnen de burgers ook direct treffen, als hun vraag verschuift naar artikelen  die qua ecologie en solidariteit meer verantwoord zijn. Een duurzame uitweg uit de crisis zal zeker afhankelijk zijn van onze vastberadenheid om verandering aan te brengen in de gids van het financiële spel en in onze consumptiegewoonten. Maar vermoedelijk zal dat niet volstaan. Onze levenswijze, die is gebaseerd op een voortdurende groei van de consumptie, die zullen we moeten wijzigen.

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen