maandag 9 september 2013

Jan Auke Walburg

Jong van geest : optimistisch ouder worden is geen kunst
Nieuw Amsterdam 2000, 172 pagina's - € 17,95

Website Jan Auke Walburg (1949)

Korte beschrijving
Gezond en zinvol ouder worden is een perspectief dat voor veel meer 55-plussers realiteit kan worden dan algemeen wordt gedacht. De directeur van het Trimbos-instituut, het kennisinstituut voor de geestelijke gezondheid, werkt dit uit terwijl hij zelf 61 jaar is. Zich baserend op vele studies, zonder saai of ontoegankelijk te worden, legt hij uit waarom een mens door voldoende goede lichaamsbeweging, goede voeding en met zinvolle activiteiten en relaties, anders dan gedacht en gevreesd een hele grote kans heeft op vele zinvolle jaren in relatief goede gezondheid. Opmerkelijk is zijn betoog dat dementie lang zo onontkoombaar niet is als nu nog wordt aangenomen. Ook de mythe dat ouderen anderen op enorme kosten jagen, ontkracht hij met verve. Hij geeft aanbevelingen hoe plezierig en zinvol ouder te worden. De zeven levensschetsen tenslotte van volop levende ouderen tussen de zestig en tachtig jaar illustreren de missie van dit boek, dat met een handzame lijst publicaties afsluit. Bijzonder inspirerend boek voor iedereen die wil weten hoe men zelf vitaal ouder kan worden.

Fragment uit het Voorwoord
Het is niet anders dan een revolutie te noemen: de enorme toename in levensverwachting die binnen de vorige eeuw steeg van gemiddeld 44 jaar naar gemiddeld 80 jaar.
Die stijging zet zich nog steeds voort. We komen daarmee in een voor de mensheid unieke situatie dat ouderen van schaars aanwezig naar overvloedig aanwezig zijn. We hebben veel moeite om ons daarop in te stellen. Er zijn grote zorgen over de kosten die dat met zich meebrengt en het probleem dat een relatief kleinere generatie jongeren straks het werk moet doen dat er ligt.
De oudere zelf is ook in verwarring. De periode die er na de pensionering leek te komen, zag men als een lange vakantie vol reizen en plezier. maar een perspectief van twintig tot vijfentwintig jaar plezier is wel wat veel van het goede. In de negentiende eeuw was dat een heel mensenleven. Ouder zijn krijgt daarmee een heel andere betekenis dan een verdiende periode om uit te rusten, vrij zijn en genieten. Sterker nog: het is aan de ene kant nauwelijks te financieren en maatschappelijk niet erg houdbaar dat mensen een kwart van hun leven doorbrengen alsof ze met vakantie zijn. (pagina 8)

Youtube: Investeren in geluk (2009) (3:18) (1.822 views op 13/9/2013)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen