donderdag 11 september 2014

Arthur Gotlieb

Operatie 'werk Arthur de deur uit' : dagboek van een ongewenste werknemer
(onder redactie van Joep Dohmen & Jeroen Wester)
Bertram+De Leeuw Uitgevers 2014, 315 pagina's - €18,95

Wikipedia: klokkenluider

Tekst van website uitgever
“Ik zit in een situatie die zo absurd is, dat ik mij gedeisd houd. Vóór alles ben ik geschrokken van hoe slecht mensen kunnen zijn. Mijn verontwaardiging probeer ik te bedwingen. Als je toegeeft aan je boosheid, ga je lijken op datgene waartegen je vecht.”

Jarenlang werkt Arthur Gotlieb (1963) met veel plezier bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de toezichthouder die de besteding van 90 miljard euro in de zorg bewaakt. Een toegewijde en zorgvuldige ambtenaar, maar ook een begaafd fotograaf en pianospeler. Een intelligente, gevoelige man met een scherp observatievermogen. De cultuur op zijn werk verandert. Hij voelt zich niet meer gewaardeerd. Sterker, hij wordt genegeerd, tegengewerkt en buitengesloten. Ze willen hem kwijt, is zijn stellige overtuiging.

Arthur besluit zich te verzetten. In een uniek, uitgebreid en minutieus onderbouwd bezwaarschrift tegen zijn beoordeling legt hij op overtuigende wijze de schokkende acties van zijn managers vast. Hij wordt een klokkenluider tegen wil en dank. Begin 2014 pleegt Arthur zelfmoord. Met zijn verhaal staat Arthur symbool voor de ongewenste werknemer van vandaag.

Citaten uit een column/analyse van Marc Chavannes
Arthur Gottlieb verdient een monument. Zijn nagelaten beschrijving van de gang van zaken binnen de Nederlandse Zorgautoriteit hoort besproken te worden op alle jaarlijkse heidagen van deze tijd van het jaar in heel ambtelijk Nederland worden gehouden. Dit gaat over ons.
() Gotlieb's levenswerk is een haarscherpe MRI van de 'zorgmarkt'.  Een zedenschets van de typisch Nederlandse, door managementmodes en ons-kent-ons congressen gevormde kleine wereld die goed voor zichzelf zorgt en graag spreekt over de mondige patiënt. Kostenbewust als eerstelijns mantra, maar roekeloos in de opeenvolging van vernieuwingen. Met een gebrek aan vastgelegde of gedeelde normen, zoals blijkt in Gotliebs bericht van het front.

Lees ook: Marc Chavannes. Niemand regeert (2009)

Fragment uit 2. De krant in actie
Op deze manier komen wij, journalisten van NRC Handelsblad, in het bezit van Arthurs verweerschrift en alle onderliggende documenten. De krant heeft ervaring met klokkenluiders. Daarbij is voorzichtigheid geboden. Vaak gaat het om mensen met een arbeidsconflict en soms blijkt er een heel ander probleem te spelen dan datgene wat de klokkenluider meldt. De vraag is steevast of hetgeen gemeld wordt klopt en of het maatschappelijk relevant is. Is deze meneer of mevrouw betrouwbaar, een querulant, een fantast, een terechte klager of een combinatie hiervan?

  Wij onderzoeken de zaak en lezen het bezwaarschrift van Arthur. Zoiets hebben we nooit eerder gezien; liefst zeshonderd pagina's vertellen het verhaal van iemand die beetje voor beetje gekraakt wordt door zijn managers, gecombineerd met een gedetailleerde beschrijving van een reeks misstanden binnen de Nederlandse Zorgautoriteit. Het bezwaarschrift heeft bovendien een indrukwekkend notenapparaat. Elke pagina bestaat voor een derde uit verwijzingen naar e-mails, rapporten, film- en geluidsfragmenten. Als een proefschrift. Beschuldigingen worden onderbouwd met interne stukken. (pagina 18)

Terug naar Overzicht alle titelsGeen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen