donderdag 18 september 2014

Willem Vermeend

Arm & rijk in Nederland : hoe het echt zit met inkomen en vermogen
Carrera 2014, 173 pagina's - € 15,--

Wikipedia: Willem Vermeend (1948)

Tekst op website uitgever
Op basis van cijfers en trends verkent Willem Vermeend de toenemende kloof tussen arm en rijk. Hij gaat lijnrecht in tegen het toekomstbeeld van econoom Thomas Piketty, die een samenleving van renteniers voorspelt waarbij de rijken ten koste van de armen steeds rijker worden en overal de dienst gaan uitmaken. Ook weerlegt Vermeend Piketty’s suggestie, en die van zijn aanhangers, dat zwaardere belastingen op rijken een oplossing bieden. ‘Armen maak je niet rijker door rijken armer te maken,’ zo stelt Vermeend. Hij zegt dat een verkleining van de kloof het best gerealiseerd kan worden via onderwijs, extra economische groei, het scheppen van voldoende banen en het aanpakken van extreme loonverschillen in het bedrijfsleven.

Fragment uit 6 Conclusies op hoofdlijnen
Uit het voorgaande blijkt dat ik van mening ben dat Nederland op dit moment geen ongelijkheidsprobleem heeft op het terrein van de inkomens- en vermogensdeling. Er is dan ook geen enkele reden om nu met ondoordachte en economisch schadelijke voorstellen als belastingverhogingen en verhogingen van het minimumloon te reageren op omstreden onderzoeken en daarop gebaseerde voorstellen.
  Uit mijn analyse wordt duidelijk dat door economische en technologische ontwikkelingen de ongelijkheid ook in Nederland zal toenemen. De vraag of die toename met (overheids)maatregelen moet worden tegengegaan, is vooral een kwestie van politieke smaak, ideologie en persoonlijke opvattingen. Onafhankelijke onderzoeken maken wel duidelijk dat aan een meer gelijke inkomens- en vermogensdeling meer voor- dan nadelen zijn verbonden. Vanuit die optiek bezien, rijst de vraag wat de 'beste' aanpak is. (pagina 167)


Lees vooral ook Kapitaal in de 21e eeuw van Thomas Piketty en de bundel Waarom Piketty lezen? : 49 reflecties op 'Kapitaal in de 21e eeuw' (2014)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen