dinsdag 16 september 2014

Naomi Klein

No time : verander nu, voor het klimaat alles verandert
De Geus 2014, 607 pagina's + los register (32 pagina's ), € 29,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: This changes everything : Capitalism vs. the Climate (2014)

Wikipedia: Naomi Klein (1970) en website rondom dit boek

Korte beschrijving
'No time' is een handboek om de planeet te redden. Het zet nauwgezet uiteen waarom het ongebreidelde kapitalisme de grote boosdoener is van klimaatverandering en welke fundamentele veranderingen nodig zijn. De Canadese schrijfster en activist Naomi Klein pleit voor een wereld die 'uitgaat van groei en vernieuwing en niet van overheersing en uitbuiting.' Haar radicale toon kennen we van haar bestsellers 'No logo' en 'De shockdoctrine'. Geholpen door een onderzoeksteam beargumenteert zij nauwgezet een scala van ingrijpende veranderingen: van minder consumptie tot lokale productieprocessen. Het boek vereist van de lezer doorzettingsvermogen. Toch kan het boek een inspiratiebron zijn voor diverse massale bewegingen die het economische stelsel willen veranderen en argumenten in de klimaatverandering zoeken. 'System change not climate change' is Kleins devies. Voorzien van een uitgebreid notenapparaat en van een afzonderlijk bijgevoegd register.

Tekst op website uitgever
Klimaatverandering is al tijden een veelbesproken onderwerp. Aan de ene kant staan milieuactivisten die de wereld proberen te waarschuwen voor de gevolgen van temperatuurstijging, terwijl aan de andere kant geluiden klinken die deze uitspraken ontkennen. Zoals in haar grote bestsellers No Logo en De shockdoctrine slaagt succesauteur en wereldberoemd activiste Naomi Klein erin ons met verbazingwekkende verhalen, gedegen onderzoek en genadeloze analyses de ogen te openen: het roer moet om. Een beter milieu begint niet uitsluitend bij jezelf – in een wereld die draait om kapitalisme moeten eerst de achterliggende sociale, economische en politieke ideologieën veranderen voordat we de natuur kunnen redden. Naomi Klein ziet klimaatverandering als katalysator voor verandering en een betere wereld.

‘Naomi Klein is een analiste die andere vragen stelt dan de rest. Haar antwoorden zijn provocerend maar logisch en uitstekend gedocumenteerd.’ – NRC Handelsblad

Fragment uit de Inleiding - Linksom of rechtsom, alles verandert
Maar ik heb het ook geschreven omdat klimaatverandering een katalysator kan zijn voor een reeks heel verschillende en veel minder wenselijke vormen van sociale, politieke en economische verandering.
  De afgelopen vijftien jaar heb ik me verdiept in onderzoek naar samenlevingen die extreme shocks te verduren kregen - shocks die veroorzaakt waren door economische meltdowns, natuurrampen, technische aanslagen en oorlogen. En ik heb zorgvuldig gekeken naar hoe samenlevingen in tijden van overweldigende stress veranderen. Hoe de gebeurtenissen het collectieve besef van wat mogelijk is ten goede, maar vooral ten kwade keren. Zoals ik in mijn laatste boek De shockdoctrine  heb aangegeven, zijn in het belang van het bedrijfsleven stelselmatig de verschillende vormen van crisis geëxploiteerd om een beleid door te drukken dat een kleine elite verrijkt - door deregulering, door het mes te zetten in sociale uitgaven en grootschalige privatisering van openbare instellingen af te dwingen. Het vormde ook het excuus om hard in te grijpen in burgerlijke vrijheden en voor de huiveringwekkende schending van mensenrechten.
  Er zijn volop aanwijzingen dat klimaatverandering hierop geen uitzondering zal zijn, dat in plaats van oplossingen te genereren die werkelijk de catastrofale opwarming zouden kunnen voorkomen en die ons beschermen tegen de onvermijdelijke rampen, ook deze crisis zal worden benut om middelen baar de 1 procent e laten vloeien. (pagina 17)

Terug naar Overzicht alle titelsGeen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen