dinsdag 2 september 2014

Arnold Heertje 2

Economie
Prometheus/Bert Bakker 2014, 357 pagina's - € 19,95

Wikipedia: Arnold Heertje (1934-2020)

Korte beschrijving
De auteur heeft een aantal bekende studieboeken over de economie op zijn naam staan. In dit werk zijn de economische inzichten aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen. Uiteraard komen alle basisprincipes van de economische wetenschap aan bod. De auteur geeft aan dat handelen langs alleen economische richtlijnen niet automatisch leidt tot welvaart, welzijn en geluk. Het opofferen van een deel fraaie natuur voor een zeer winstgevende industrie is niet per definitie een gewenste vooruitgang. Uitvoerig wordt ingegaan op de rol van banken, Europa en het ingrijpen van politici om de economie een gewenste richting te sturen. Uiteraard is er aandacht voor de noodzakelijke integriteit in bestuur en uitvoering. Het boek geeft een goed overzicht van de stand van zaken in het economisch denken en handelen. Daarnaast zijn er voldoende aanwijzingen voor verdere zelfstudie. Met registers op namen en zaken.


Fragment uit het Voorwoord
Er waart een misverstand door Europa. Het misverstand dat het in de economie uitsluitend gaat om geld. Tot het ontstaan en in stand houden van dit misverstand leveren economen zelf een belangrijke bijdragen. De gedachte dat economische gezichtspunten in geld moeten worden uitgedrukt, wordt door velen van hen onderschreven. En niet alleen door bedrijfseconomen, die van nature niet geneigd zijn over de grondslagen van hun vak na te denken, maar zich in dienst stellen van het streven naar winst en het opvoeren van de rendementen van ondernemingen. Zij beseffen niet voldoende dat het maken van winst veeleer te danken is aan de creativiteit van technici dan aan economen. Bedrijfseconomen en accountants doen zelden meer dan achteraf registreren waarom het in het verleden verkeerd is gegaan. Maar ook de algemene economen vervallen in de fout de economische kant van de maatschappelijke verschijnselen te beperken tot een financiële calculatie. Zij menen buiten het terrein van de economie te treden, indien deze werkwijze niet meer mogelijk is. Als de economen zelf al moeite hebben met het uitgangspunt van hun wetenschap, dan neemt men buitenstaanders nauwelijks kwalijk dat zij menen dat de economie in onze samenleving beperkt is tot het meten der dingen in geld. Bovendien zijn  buitenstaanders en ingewijden al zo lang gewend om te gaan met geld en in geldprijzen  te rekenen dat het een tweede natuur is geworden. Dat deze gewoonte tot ingrijpende maatschappelijke misrekeningen leidt is een inzicht dat niet van de ene op de andere dag gemeengoed is. (pagina 13-14)

Lees ook: Echte economie : een verhandeling over schaarste en welvaart en over het geloof in leermeesters en lernen (uit 2006)
Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen