donderdag 18 september 2014

Uri Gneezy en John A. List

Alles is economie : de verborgen motieven van ons gedrag
Meulenhoff 2014, 312 pagina's  € 19,95

Oorspronkelijke titel: The why axis : hidden motives and the undiscovered economics of everyday life (2013)

Wikipedia: Uri Gneezy (1967) en John A. List (1968)

Korte beschrijving
Waarom handelen mensen zoals ze handelen? Wat zijn daarbij de onderliggende drijfveren en motieven? De auteurs, beiden hoogleraren economie, zochten de antwoorden op deze vragen niet in de studeerkamer, maar trokken de wereld door om via veldstudies bij de Kilimanjaro en in India tot inzicht en oplossingen te komen. Dat leidt tot boeiende, maar soms wat langdradige verslagen en uiteenzettingen over uiteenlopende economische en sociaal-psychologische vraagstukken. Zoals: zijn mannen echt competitiever dan vrouwen, waarom discrimeren we, hoe krijg je mensen zo ver om geld voor goede doelen te doneren, heeft de hedendaagse manager toegevoegde waarde in een bedrijf? De stories kunnen de lezer aan het denken zetten over de ware reden van het gedrag van mensen. Met een uitgebreide verwijzing naar bronmateriaal voor wie aan de teksten niet voldoende heeft en een nawoord over hoe je de wereld kunt veranderen of er in ieder geval iets meer uit kunt halen.

Fragment uit de Inleiding - Onze aannames voorbij
Hoe kunnen we meer te weten komen over de onderliggende motivatie en de werking van prikkels? Hoe kunnen we de basale drijfveren van mensen blootleggen? De afgelopen twintig jaar hebben we het laboratorium steeds vaker verruild voor de echte wereld om te ontdekken waarom mensen in hun natuurlijke omgeving doen wat ze doen. De reden was eenvoudig: als je een racist in een lab neerzet, een omgeving waarin hij weet dat hij wordt geobserveerd, zal hij zich niet als racist gedragen. Hij zal denken wat hij denkt dat de onderzoeker wil horen of hij zal zich gedragen zoals de maatschappij van hem verwacht omdat hij de onderzoeker wil plezieren. Maar als we observeren hoe hij in zijn eigen buurtkroeg reageert als er iemand binnenkomt die er wat 'anders' uitziet (of als we hem in gesprek brengen met iemand die oogt en klinkt als Borat), zullen we getuige zijn van onverbloemd racisme. (pagina 17)

Youtube - The economics of everyday life (24:42)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen