dinsdag 16 september 2014

Stephan Steinmetz

De brievenbus van Mevrouw De Vries : gekmakende post van onze (semi)overheid
Atlas Contact 2013, 143 pagina's - € 16,95

Bio Stephan Steinmetz (1956)

Korte beschrijving
In dit boek beschrijft de auteur de wijze waarop overheids- en geprivatiseerde organisaties schriftelijk met burgers communiceren. Via zijn hulp aan een hulpbehoevende Amsterdamse buurvrouw beschrijft hij de inhoud van aan haar gerichte brieven. Deze staan bol van jargon, tegenstrijdigheden, goede bedoelingen en 'kluitje in het riet'-passages. Hij schetst ook de effecten die dit soort correspondentie heeft op het dagelijks leven van zijn buurvrouw. Met dit essayistische relaas schetst de auteur een onthutsend beeld van de wijze waarop er met burgers wordt omgegaan. Behoorlijke fatsoens- en communicatienormen lijken te ontbreken. Bij elkaar een tot nadenken stemmend tijdsbeeld van de relatie tussen overheid en burger. De auteur vermeldt in zijn verantwoording de betrokken instanties, noten en literatuur. Met enkele afbeeldingen in zwart-wit; citaten uit de brieven staan in grijze tekstkaders.

Fragment uit 6. De bronnen van de vrije markt
Waar komt de neiging van de overheid vandaan om op terreinen van publiek belang als zorg, vervoer en hulpverlening, een stap opzij te zetten en marktpartijen uit te nodigen deze taken geheel of gedeeltelijk over te nemen? Uit de Verenigde Staten van Amerika. Daar groeide ongeveer vijftig jaar geleden onder filosofen en economen het idee dat een vrije werking van de markt, waarin de overheid zich onthoudt van bemoeienis zal leiden tot de ideale samenleving. In De utopie van de vrije markt schetst Hans Achterhuis het dogmatische, bijna blinde geloof in de vrije markt door toonaangevende Amerikaanse wetenschappers als Milton Friedman, Alan Greenspan en vooral diens leermeester Ayn Rand. Aan deze stroming ligt geen wetenschappelijke studie ten grondslag maar de leerstelling dat het individu, gedreven door geldzucht en niet gehinderd door anderen, zich zal ontplooien. Al handelend met andere individuen zal de welvaart toenemen. Vraag en aanbod zullen dan als uitkomst van de marktwerking in ene optimale balans geraken. De overheid kan worden ingekrompen tot politie en leger, voor het geval de buren lastig doen. Ieder voor zich: dan is niemand meer nodig voor ons allen. Het komt wat rigide over maar in Amerika is deze denkwijze dieper ingedaald dan menig Europeaan geloven wil. (pagina 49-50)

Lees ook: Jan Schuurman Hess. Voettocht naar het hart van het land : hoe sociaal en democratisch zijn we nog (2014)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen