donderdag 11 juli 2019

Clive Thompson

De coders : een kijkje in het hoofd van programmeurs, de machtigste beroepsgroep ter wereld
Maven 2019, 400 pagina's -  € 20,99

Oorspronkelijke titel: Coders : the making of a new tribe and the remaking of the world (2019)

Wikipedia: Clive Thompson (1968)

Korte beschrijving
Clive Thompson is een bekende wetenschaps- en technologiejournalist die publiceert in NYT Magazine en Wired. In het boek 'De coders' snijdt hij een urgent onderwerp aan: wat voor mensen zijn programmeurs, hoe denken ze en wat voor invloed heeft dat op ons dagelijks leven? Thompson behandelt veel clichés en ideeën over programmeurs en weet ze vaak te ontkrachten of te nuanceren. Zo heerst het idee dat iedereen welkom is en een kans maakt, terwijl in de praktijk veel mensen (vrouwen, minderheden) het toch moeilijker hebben als ze in de ICT-sector willen werken. Wat zeker is, is dat veel programmeurs een slag mensen zijn met specifieke vaardigheden en vaak non-conformistische, antiautoritaire opvattingen die interessant (en soms vermakelijk) zijn om te lezen. Dit boek heeft een hoge urgentie en geeft een kijkje in het heden en de nabije toekomst. Anderzijds is het werk een prachtige samenvatting van de nog korte geschiedenis van het programmeren. Dit werk is zo geschreven dat het geschikt is voor een breed publiek. Voorzien van een register. Goede kwaliteit vertaling.

Tekst op website uitgever
Welkom in de 21e eeuw: het tijdperk waarin programmeurs de dienst uitmaken. Facebooks algoritmes bepalen het nieuws, WhatsApp domineert onze communicatie en ons liefdesleven wordt gestuurd door datingapps. Onze wereld draait op computercode, en die is geschreven voor programmeurs.

Clive Thompson, een van de meest invloedrijke tech-denkers van dit moment, geeft een onthullende analyse van deze onzichtbare architecten van de maatschappij. Ze hebben een passie van logica, een obsessie met efficiëntie en een extreme tolerantie voor tegenslagen. Wie zijn deze programmeurs precies, wat drijft hen en het allerbelangrijkst: hoe beïnvloedt hun manier van denken ons dagelijks leven?

Van cryptohackers tot AI-ontwikkelaars, van backend-engineers tot frontend-designers, van de allereerste coders (pionierende vrouwen) tot de huidige ‘disruptors’ in Silicon Valley (en alles ertussenin) – Thompson biedt je een alomvattende blik in het hart van de IT-machine.

Clive Thompson schrijft voor The New York Times Magazine en is columnist voor Wired en Fast Company. Hij brak door met zijn veelbesproken boek We worden steeds slimmer: Hoe apps, gadgets en social media ons intelligenter maken.

Fragment uit

Lee s ook: Algoritmisering, wen er maar aan! van Jim Stolze (uit 2018)

Terug naar Overzicht alle titels

Marleen Stikker

RWX (Read - Write - Execute) : hoe we onze digitale soevereiniteit terug kunnen winnen
De Geus 2019, 256 pagina's - € 20,--

Verschijnt november 2019 (t.g.v. 25-jarig bestaan De Waag)

Wikipedia: Marleen Stikker (1962) en website De Waag

Korte tekst op website uitgever
Het internet moet gerepareerd worden. Onze digitale omgeving, ooit ontstaan als vrije ruimte, wordt nu bepaald door het grote geld van techreuzen. We zijn de grip op ons online leven kwijtgeraakt. We worden afgeluisterd, gestuurd, gevolgd, geleefd, en dat hebben we zelf laten gebeuren.

Fragment uit

Lees ook: Datadictatuur : hoe de mens het internet de baas blijft van Jan Kuitenbrouwer, Het einde van de waarheid : over leugens in het tijdperk van Trump van Michiko Kakutani of Om de wereld te redden, klik hier van Yvgeny Morozov.

Terug naar Overzicht alle titels


Joseph E. Stiglitz

Winst voor iedereen : progressief kapitalisme in een tijd van onvrede
Athenaeum, Polak & Van Gennep 2019, 336 pagina's - € 22,50

Verschijnt in november 2019

Oorspronkelijke titel: People, power and profits : progressive capitalism for an age of discontent (2019)

Wikipedia; Jospeh E. Stiglitz (1943)

Korte tekst op website uitgever
Joseph Stiglitz beschrijft hoe het vrijemarktdenken is ontspoord, vooral in Amerika. Maar daar niet alleen. Kern van het probleem is dat een paar grote bedrijven de markt zijn gaan overheersen. De overheid staat erbij en kijkt ernaar. De financiële sector ging zijn eigen gang, wat leidde tot de crisis van 2008. Technologiebedrijven eigenen zich inmiddels op ongekende schaal persoonlijke data toe en in handelsovereenkomsten worden de belangen van de werknemers vergeten. Welvaart wordt op steeds grotere schaal gestolen in plaats van gecreëerd.
Stiglitz laat zien wat we nodig hebben voor welvaart en een hoge levensstandaard: onderwijs, wetenschappelijke en technische vooruitgang, verantwoordelijkheidsbesef en de rechtsstaat. Hij pleit voor eerherstel voor de instellingen die lijden onder de macht van de grote ondernemingen: de rechtspraak, de universiteiten, de media, ja de democratie zelf.
We moeten de markten zo reguleren dat ze de belangen van de mensen dienen in plaats van andersom. Dat is een politieke keuze. Stiglitz staat voor een progressieve vorm van kapitalisme met een gezonde economische groei. Alleen zo komt een fatsoenlijk bestaan voor iedereen weer binnen handbereik.

Fragment uit

Youtube - Joseph Stiglitz, "People, Power, Profits"Terug naar Overzicht alle titels
 


Sophie Zijlstra

Het kind van de rekening : een pleidooi tegen liberalisme in het onderwijs
Querido 2019, 96 pagina's - € 9,50

Verschijnt november 2019

Bio Sophie Zijlstra (1967)

Tekst op website uitgever
Te volle klassen, een nijpend lerarentekort, te weinig bevoegde leraren voor de klas in kwetsbare wijken, teruglopende budgetten voor onderwijsachterstanden en de explosieve groei van particulier onderwijs – het lijkt erop dat Nederland de droom van gelijke kansen voor ieder kind heeft losgelaten. Wat je bereikt in je leven is je eigen verdienste.
De terugtrekkende beweging van de overheid uit het onderwijs sinds de jaren negentig heeft desastreuze gevolgen. Den Haag is de regie over het onderwijs kwijt, een visie ontbreekt en ‘meer geld voor onderwijs’ komt zelden in de klas terecht. Het is een vaudeville waarin bestuurders, onderwijsgoeroes en marketingboys en -girls er grijnslachend met de hoofdrol en de centen vandoor gaan.
Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titels

Thijs Lijster

Verenigt u! : arbeid in de 21e eeuw
Prometheus 2019, 104 pagina's - € 12,99

Verschijnt in november 2019

Bio Thijs Lijster (1981)

Tekst op website uitgever
De geschiedenis is, aldus Karl Marx, geschiedenis van de klassenstrijd: de strijd tussen de klasse die bezit en de klasse die niets anders heeft dan zijn eigen arbeidskracht. In de Oudheid had je de patriciërs tegenover de plebejers en slaven, in de Middeleeuwen de heren tegenover de horigen, en na de val van het ancien régime de kapitalisten tegenover het proletariaat. Sinds Marx en Engels in 1848 in hun roemruchte Communistisch Manifest de ‘proletariërs aller landen’ opriepen zich te verenigen, is de groep die niets heeft heel veel groter geworden, maar ook steeds minder solidair. Hoger- en lageropgeleiden, hoofd- en handarbeiders, lageloners en flexwerkers, arbeidsmigranten en boze witte mannen, pensioengerechtigden en studenten; ze trekken allen aan het kortste eind en toch worden ze eenvoudig tegen elkaar uitgespeeld. Thijs Lijster voorziet desondanks een grote omwenteling, die aan veel een einde maakt, maar niet aan de geschiedenis.

Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titels

Peter Hein van Mulligen

Met ons gaat het goed : 8 sombere mythes over Nederland ontrafeld
Prometheus 2019, 240 pagina's - € 19,99

Verschijnt november 2019

Wikipedia: Peter Hein van Mulligen (1974)

Tekst op website uitgever
'Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht,’ luidt een gevleugelde uitspraak van directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel. Het vat in één zin samen hoe veel Nederlanders tegen hun land aankijken. Ze hebben een prima leven en weinig te klagen, maar zijn somber over de staat van het land. We plukken maar niet de vruchten van economische vooruitgang, de ongelijkheid neemt toe, Nederland wordt alleen maar onveiliger en de multiculturele samenleving is uitgelopen op een dramatische mislukking. Onze kinderen en kleinkinderen zullen het onherroepelijk slechter krijgen dan wij. Komt het ooit nog goed met Nederland?In Met ons gaat het goed laat Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zien dat deze emoties niet op feiten gebaseerd zijn. Met statistieken verwijst hij één voor één verschillende mythes waarom het zo slecht zou gaan naar het rijk der fabelen. Na het lezen van dit boek kan iedereen nog steeds ontevreden zijn over zijn eigen leven, maar niemand kan beweren dat het met ‘ons’ als geheel slecht gaat. Integendeel: het ging nog nooit zo goed.

Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titels

Lieke Asma

Vrije wil : wie heeft het voor het zeggen?
Prometheus 2019, 280 pagina's  - € 21,99

Verschijnt oktober 2019

Bio Lieke Asma (1984)

Korte tekst op website uitgever
Wat is vrije wil, en bestaat die? En hoe kunnen we dit vaststellen? Filosofen en wetenschappers zijn het er veelal over eens dat het tot dusver uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek niet de doodsteek is voor de vrije wil. De rol die wetenschappelijk onderzoek überhaupt kan spelen in de beantwoording van deze vragen wordt echter veel minder ter discussie gesteld. Is wetenschappelijk onderzoek immers uiteindelijk niet de beste, en misschien wel de enige, manier om iets te weten te komen over hoe de wereld en wij mensen in elkaar zitten? En is ons eigen perspectief op onze keuzes en handelingen niet omgeven door illusies?In Vrije wil: wie heeft het voor het zeggen? bekritiseert Lieke Asma deze prominente visie. Ze beargumenteert dat filosofisch onderzoek en het in ogenschouw nemen van het perspectief van de handelende persoon essentieel zijn voor ons begrip van de vrije wil. Vrije wil: wie heeft het voor het zeggen? biedt een onontbeerlijke visie op de grenzen en mogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek naar de vrije wil. In dit baanbrekende boek legt Asma nauwgezet uit hoe we over de vrijheid van onze eigen keuzes en handelingen moeten nadenken.

Fragment uit

Artikel: Waarom filosofe Lieke Asma het opneemt voor de vrije wil (Trouw, juni 2018)

Youtube - Vrije Wil en Bewustzijn (Lieke Asma)Terug naar Overzicht alle titels