zondag 9 juni 2013

Henny van der Pluijm

Rechten en plichten voor robots : burger ze in nu het nog kan!
PC Active 2013, 250 pagina's - € 23,90 (via internet)

Henny van der Pluijm (1962)  de website Rechten en plichten voor robots

Fragment uit 1. De versnellende vooruitgang
Het gaat natuurlijk erg ver: stellen dat er binnen enkele decennia slimme machines komen die dezelfde capaciteiten hebben als mensen.
Vervolgens ook nog beweren dat die machines ons mensen gaan overvleugelen en de aarde gaan besturen .... die bewering lijkt erg fantastisch. Die uitdagende stelling wordt echter wat minder ongelofelijk als we een poging doen de recente ontwikkelingen in de wereld van computers, robots en andere informatietechnologie te zien in het licht van de hele menselijke geschiedenis.

Wat is namelijk het geval? Het overgrote deel van de geschiedenis gebeurde er niets, helemaal niets. Dat wil zeggen, er was geen technologische ontwikkeling. Pas in de laatste paar honderd jaar is het tempo van technologische vooruitgang duidelijk gaan versnellen en in onze tijd is duidelijk te zien dat het tempo van versnelling voortdurend toeneemt. Wie het grote plaatje ziet en de ontwikkeling van de menselijke beschaving beschouwt vanaf het begin van de geschiedenis tot nu toe, zal het ontstaan van een transhumane beschaving, waarin de mens niet meer de boventoon voert, minder fantasierijk vinden. (pagina 26)

Uit een artikel in De Volkskrant (8 juni 2013): 'Ik, robot zal moeten inburgeren'
Ondertitel van het artikel: Machines worden steeds slimmer. Slimmer dan de mens, zo langzamerhand. Tijd om daar eens serieus over na te denken.

Vraag: U stelt dat de gevolgen van het broeikaseffect kinderspel zijn vergeleken met wat robots ons zullen brengen.
HvdP: Je kunt discussiëren of de voorspellingen kloppen, maar het broeikaseffect is waarneembaar en de uitkomst is te voorspellen. En er is in principe iets aan te doen. Van zelflerende machines hebben we geen idee wat er gaat gebeuren. Hun komst is onomkeerbaar en het is binnen een menselijke generatie al zover.
De groei van de verwerkingskracht van machines volgens de Wet van Moore (die stelt dat de kracht van computers elke twee jaar verdubbelt). Binnen twee decennia heeft iedereen het equivalent van zijn eigen brein op zijn bureau staan.

Vraag: Verwart u informatieverwerkende capaciteit niet met intelligentie?
HvdP: Volgens psychologen bestaat intelligentie niet, behalve als sociaal construct.
Daarom lopen discussies over kunstmatige intelligentie altijd dood.

Vraag: U schetst een donker beeld. Zijn er ook voordelen?
Misschien hebben we straks nog maar een werkweek van vier uur. Kun je de rest van de tijd met een goed boek aan het strand gaan liggen.

Vraag: Als ik dan tenminste nog kan lezen. Want waarom zou ik naar school gaan als alle apparaten om me heen slimmer zijn dan ik?
HvdP: Dat is inderdaad de vraag. We weten niet hoe een wereld eruit ziet waarin machines slimmer zijn dan wij.

Meer lezen?
Klik hier voor een artikel in de Engelse Wikipedia over een artikel van Bill Joy uit 2000: Why the future doesn't need us (Wired). Of een boek van Ray Kurzweil , Kevin Kelly of vader en zoon Skidelsky.

Onlangs verscheen een verwant, Nederlands boek over dit onderwerp: Zolang je robot maar van je houdt : hoe en waarom onze wereld verandert door de onstuitbare opkomst van de robots (Scriptum)
van Marcel Heerink.

Een filmpje
Op zondag 10 november 2013 sprak Henny van der Pluijm op verzoek van de bibliotheek in de Groene Engel in Oss. Collega Jan de Waal maakte onderstaand verslag van deze bijeenkomst.Boeken over onze nieuwe omgang met niet-dieren en dingen

1 opmerking:

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen