maandag 17 juni 2013

I get it - nog een reden om mee te doen


Tot begin september 2013 kunnen leden van de Noord Oost Brabantse Bibliotheek zich aanmelden als Lezers van Stavast. Mensen die zichzelf de plicht opleggen veertig weken lang één boek per week te gaan lezen. Een redelijk pittig boek, ook nog. Geen thrillers, Dan Brown's of Heleen van Royen's.

Iedereen die zich uitspreekt daaraan mee te doen wordt ietwat meewarig bekeken. "Eén boek per week!" "Dat is onmogelijk". "Waar haal je de tijd vandaan". "Waarom zou je het doen, ben je gek geworden!"

Maar gelukkig kom je af en toe iemand tegen, die tegen de tijdgeest in een pleidooi houdt om het juist wél te gaan doen. Zo iemand is Seth Godin. Die op zondag 16 juni iedereen die twijfelt aldus in zijn miniblog toespreekt:

I get it

No need to read the whole book, I can just glance over the Cliffs Notes... I get it.
I don't need to hear your whole pitch, just show me the summary slide... got it.
No, I already heard about your vacation... remember, I saw the Instagram feed.
Him, why would I go out with him? I read his match.com profile.
You're probably smart enough to 'get it' merely by reading the 140 character summary of just about anything. But of course, that doesn't mean you understand it, or that it changed you. All it means is that you were quickly able to sort it into an appropriate category, to make a decision about where it belongs in your mental filing cabinet.
The best experiences and the biggest ideas don't fit into a category. They change it. They don't get filed away, they transform us.
It's entirely possible that you can process and file more information than anyone who has come before you. And quite likely that this filing is preventing you from growing and changing and confronting the fear that's holding you back.
You get it? No you don't. Not yet. Because all you've gotten is a tweet.
Read the book. The whole thing. Use the product. A few times. More than a few times.
Immersed. It can change you.

Ik begrijpt 't

Niet nodig om het hele boek te lezen. Ik blader wat en pik en her en der wat stukjes mee ... ik begrijp 't.
Ik hoef niet jouw hele verhaal te horen, geef me je powerpoint maar ... begrijp je.
Nee, ik heb al over jouw vakantie gehoord, weet je ... ik heb je Instagram feed al gezien.
Hem, waarom zou ik met hem uitgaan? Ik zag zijn profiel al op match.com.
Je bent waarschijnlijk slim genoeg om 'het' te pakken' door de samenvatting van 140 tekens. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je het begrijpt, of dat het je heeft veranderd. Het wil alleen maar zeggen dat je snel zo'n verhaal in een bepaald vakje kon stoppen. Beslissen of het bij jouw mentale huishouding aansluit.
De beste ervaringen en de grootste ideeën passen (echter) niet in een categorie. Zij veranderen ze. Ze kunnen niet gecatalogiseerd worden. Zij veranderen ons.
Het is natuurlijk mogelijk dat jij meer informatie dan iemand voor jou kan verwerken. Het is echter meer waarschijnlijk dat dit catalogiseren je weghoudt van groeien en dat je niet de de strijd met je eigen angst hoeft aan te gaan waardoor je niet kunt groeien.
Snap je het? Nee, dus niet. Want alles wat je hebt gekregen is een tweet.
Lees het boek. Het hele ding. Gebruik het product. Enkele keren. Meer dan enkele keren.
Dompel je onder. Het kan je veranderen.


Tien boeken voor de komende zomermaanden
(en enkele keren daarna)
1.   Kevin Kelly. De wil van technologie (2012)
2.   Peter Westbroek. De ontdekking van de aarde (2012) 
3.   Ray Kurzweil. De singulariteit is nabij : het moment waarop de mens de grenzen van de biologie overstijgt (2005/2011)
4.   Dirk de Wachter. Borderline times : het einde van de normaliteit (2012)
5.   Edward en Robert Skidelsky. Hoeveel is genoeg? : geld en het verlangen naar een goed leven (2012/3)
6.   Paul Verhaeghe. Identiteit (2012)
7. Kishore Mahbubani. Naar één wereld : een nieuwe mondiale werkelijkheid (2013) 
8.   Tony Judt. Het land is moe (2010)
9.   Alicja Gescinska. De verovering van de vrijheid : over luie mensen, de dingen die voorbijgaan (2011)
10.  Peter Sloterdijk. Je moet je leven veranderen (2009)

En vergeet niet Zen en de kunst van het motoronderhoud : een onderzoek naar waarden van Robert M. Pirsig te herlezen. Klik hier voor alle titels.

Hij heeft het al eens eerder gezegd
Seth Godin heeft zich al vaker over het belang van lezen uitgesproken. Opmerkelijk voor iemand die heilig gelooft in internet en een samenleving waarin iedereen en alles met elkaar verbonden zal zijn. In 2012 sprak hij zich in zijn manifesto Stop stealing dreams (What are schools for?) uit over het belang van onderwijs in de 21e eeuw. Een zeer lezenswaardig stuk met daarin o.a.  paragraaf 90  (Reading and writing). 

Homepage Achtergrondartikelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen