zondag 9 juni 2013

Alex Verburg

Pater Van Kilsdonk : raadsman in delicate zaken : memoires
Atlas Contact 2013, 237 pagina's - € 19,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Alex Verburg (1953) en website Alex Verburg

Korte beschrijving
Pater van Kilsdonk (1917-2008) was een legendarische figuur in de Amsterdamse studentenwereld, bekend ook van zijn confronterende voordrachten in de 'Studentenekklesia'. Pas laat, vanaf 2007, werden met hem door Alex Verburg, bekend o.a. van zijn boek over de ontvoering van Gerrit Jan Heijn, langdurige gesprekken gevoerd. Het zijn steeds zijn eigen woorden die in dit boek gebruikt worden, vandaar dat ze terecht memoires genoemd kunnen worden. Zijn hele leven gaat voorbij: zijn jeugd in een dorpje in Brabant, zijn priesterwijding als jezuïet in 1945, zijn aalmoezenierschap bij gedetineerden van de NSB na de oorlog, maar vooral zijn conflict met Rome over wat hij verkondigde, zijn tijdelijke afzetting en eerherstel. Maar vooral zijn persoonlijke betrokkenheid met jonge mensen maakt indruk. Een vijftiental zwart-witfoto's siert het boek. Gezien de populariteit die pater van Kilsdonk genoot, zal dit boek velen, ook niet-gelovigen, kunnen aanspreken.

Fragment uit XXVIII AtheïsmeHet zou goed zijn als de kerken het evangelie van Jezus van Nazareth serieus zouden nemen, echt serieus. Voor God, hoe Hij dan ook bestaat, denk ik dat het ware verschil tussen christenen en niet-christenen ondenkbaar gering is.
Ik ben christelijk katholiek en ik blijf dat ook. Ik val in een leegte als ik dat niet meer ben. Ik denk, ik denk dat ik naar waarheid kan zeggen dat God aan mij een weg wijst, een roeping, die ik een béétje heb verstaan, en wil blijven en ook moet blijven verstaan, maar dat ik mij niet moet bemoeien met de weg die God aan anderen wijst. Dat is zo pretentieus.
Om het paradoxaal te zeggen - en staat dit op papier dan wekt dat ongetwijfeld misverstand op -: of God wil dat Ronald Plasterk in Hem gelooft of niet, dat weet ik niet. Wij weten van God zo weinig universeels. Maar dat ik mensen eerbiedig en bemin en hun nabij wil zijn naar vermogen, en op mijn fouten wil terugkomen, dat is voor mij helder. En de missionarissen die dat christelijk geloof aan anders georiënteerde volkeren ten dele hebben gebracht, keur ik niet af, want ze hebben daarmee ook vaak het menselijk niveau verhoogd, het niveau van de onbaatzuchtigheid, bedoel ik.
God is zoveel groter dan alle kerken. (pagina 192-193)

Klik hier voor een artikel in de NRC (maart 2013)

Artikel: Zeldzaam humaan - De gesprekken met pater Van Kilsdonk waren één lange les in eerbied en medemenselijkheid. (april 2013)

Een filmpje
In 2013 'trad' Alex Verburg twee keer in de regio Noord Oost Brabant aan om te vertellen over zijn boek en de pater die geboren werd in Zeeland (NB), en enige jaren in Oijen (nu: gemeente Oss) leefde voordat hij naar het seminarie ging en de rest van zijn leven (vooral) in Amsterdam doorbracht. Op zondag 15 december 2013 maakte collega Jan de Waal een videoverslag van het tweede optreden, waarin hij op ons verzoek inging op de vraag of Jan van Kilsdonk (in de zin van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans) een 'kantelaar' was én hoe de pater zou hebben aangekeken tegen de door filosoof Alain de Botton naar voren gebrachte ten virtues for the modern age.


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen