zaterdag 8 juni 2013

Lezers van Stavast gaan door in het nieuwe seizoen


Op donderdag 6 juni 2013 plaatste ik op de website van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken onderstaand bericht. Een herhaling van een oproep die ik een jaar eerder ook al had gedaan en geplaatst. Die tekst luidde toen:

Hallo, ik ben Hans van Duijnhoven en ik zoek veertig mensen die samen met mij in het komend seizoen veertig non-fictie boeken willen gaan lezen. Een per week, een jaar lang.

Ik zoek veertig Lezers van Stavast.

Daar hoef ik weinig aan toe te voegen. Klik hier voor een artikel over dat eerste seizoen: Een jaar lang lezen. Meldt u voor 3 september 2013 aan via het formulier aan de rechterzijde van dit blog. Klik hier voor het artikel van vorig jaar waarin ik Lezers van Stavast opriep zich aan te melden.


Seizoen twee
In september 2013 start het tweede seizoen van het Lezers van Stavast-project.
Iedereen die veertig weken lang een serieus non-fictieboek per week wil lezen, geïnspireerd worden door de groepsbijeenkomsten en vooral wil begrijpen hoe onze complexe samenleving in elkaar zit, kan zich tot 3 september aanmelden.

Eerste seizoen succesvol

Eind juni wordt het eerste seizoen van de door de Openbare Bibliotheek Oss opgestarte groep Lezers van Stavast afgesloten. Deze groep nam zich in de zomer van 2012 voor veertig weken lang een serieus non-fictie boek per week te gaan lezen.  Medio september zijn 35 personen gestart. Uiteindelijk hebben 22 personen het eerste seizoen volbracht. Enkele deelnemers hebben inderdaad elke week een boek van de lange titellijst gelezen. De meesten hebben iets minder gelezen, maar toch een flink aantal boeken.

Tweede seizoen wordt licht aangepast

In september 2013 start het tweede seizoen. Wederom lezen alle Lezers van Stavast in hun eigen tempo boeken van de door de bibliotheek samengestelde lijst. Boeken waarin ingegaan wordt op zaken die in onze sterk veranderende samenleving (gaan) spelen. In het komend seizoen worden ook enkele romans aan de lijst toegevoegd. Alle deelnemers komen een keer per vier weken op donderdagavond samen in de bibliotheek. Daar kunnen ze leeservaringen uitwisselen, met elkaar in debat gaan en worden ze geïnformeerd over nieuwe titels of bepaalde trends en ontwikkelingen. Lezers van Stavast mogen gratis naar alle lezingen die de Openbare Bibliotheek Oss op de derde zondagmiddag van de maand in de Groene Engel organiseert. Lezingen die aansluiten bij de leesstof. Incidenteel bezoeken Lezers van Stavast een bijeenkomst die aansluit bij de thema’s die in de boeken aan de orde worden gesteld, bijvoorbeeld een theatervoorstelling, film of tentoonstelling.

Een filosofiecursus

Dit seizoen maakt ook een filosofiecursus deel uit van de bijeenkomsten voor Lezers van Stavast. Vier weken lang gaat filosoof Bart Petersen in op het werk van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Diens werk, het boek “Je moet je leven veranderen” en ‘zijn’ opdracht dat we gaan oefenen. Behalve het gedachtegoed van Peter Sloterdijk staat voor de Lezers van Stavast ook het boek “Zen en de kunst van het motoronderhoud“ van Robert M. Pirsig centraal. Dit leesavontuur sluit naadloos aan bij het nieuwe jaarthema van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken: Oefenen voor een andere tijd.

Oefenen voor een andere tijd

Uitgangspunt is dat we de komende jaren allemaal veerkracht nodig hebben omdat we niet weten hoe die andere tijd er uit zal zien. Elk van ons zal binnen zijn of haar omgeving op zoek moeten naar waardevolle alternatieven. We gaan – om met Peter Sloterdijk te spreken - massaal oefenen om veranderingen te realiseren en te kunnen omgaan met de nieuwe tijd. Klik hier voor het blog.

Een enthousiaste Lezer van Stavast

Een Lezer van Stavast merkte onlangs op: Door het 'leesavontuur' heb ik kennis genomen van voor mij nieuwe en vaak originele ideeën, ben ik verbanden (beter) gaan zien en heb ik nieuwe opvattingen leren kennen. Kortom: ik heb mijn blik verruimd.  Ik kan dan ook iedereen die denkt de tijd ervoor vrij te kunnen maken aanbevelen om mee te doen met Lezers van Stavast 2013-2014 met het actuele thema: 'Oefenen voor een andere tijd'.  Juist omdat er van te voren weinig vast lag is het bijna afgelopen eerste en experimentele 'leesavontuur' mij goed bevallen en verheug ik me nu al op het vervolg.


Bezint eer u begint
Het moge duidelijk zijn dat deelnemers zichzelf als het ware de verplichting opleggen om veertig weken lang een serieus non-fictie boek per week te gaan lezen. Het is vooral een verplichting aan jezelf. De bibliotheek zal de Lezers van Stavast niet achter de veren zitten of ze er op aan spreken als het niet lukt. Maar iedereen die overweegt om deel te nemen, deel te nemen aan de groepsbijeenkomsten dient zich te realiseren dat het weinig zin heeft om daar naar toe te gaan als er onvoldoende 'leesmeters' worden gemaakt. De filosofiecursus (vier avonden, vier weken) hoort écht bij dit leesseizoen. De visie van Peter Sloterdijk, zijn visie op onze tijd, zijn pleidooi om 'je leven te veranderen' en zijn oproep om te gaan 'oefenen' zal de rest van het seizoen keer op keer terugkeren. Het jaarthema van de NOBB (Oefenen voor een anderetijd) heeft uiteraard een relatie met het oefenen dat Sloterdijk bedoelt.

Welke boeken, thema's
Op het blog Lezers van Stavast staan alle boeken die voor de Lezers zijn geselecteerd. Begin juni omvat de lijst ruim 160 titels. De komende weken zal deze lijst worden aangepast. Sommige titels zullen afvallen en andere worden toegevoegd. Enkele (ideeën)romans en boeken die een relatie hebben met werk en gedachtengoed van Peter Sloterdijk. Verder zullen door het seizoen heen nieuw uitgekomen titels worden toegevoegd.

Het logo
Is ontworpen door Marjon Grendel. De staande man is geïnspireerd door werk van de Engelse beeldhouwer Antony Gormley, die over de hele wereld dit soort mannen in de openbare ruimte heeft geplaatst. In parken, winkelcentra maar vaak ook boven op gebouwen. In een filmpje over integer handelen door directeuren nemen zijn beelden een prominente rol plaats in. Kern van het verhaal (in dat filmpje) en de werkelijke wereld is dat mensen (weer) ergens voor gaan staan. Stelling nemen. Nadenken over wat waardevol is. Er toe doet. Echte waarde(n). Het zijn eigenlijk oefenende mannen. Klik hier voor de MBA Oath 2011 op Youtube (duur: circa 3 minuten).

Deelnemen?
Graag, maar alleen leden van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken kunnen deelnemen aan het project.
Klik hier om digitaal lid te worden of ga naar een van onze bibliotheken.
Meldt u aan via het inschrijfformulier (aan de rechterzijde van dit blog).
Kosten: €40,-- contant te voldoen op de aftrapbijeenkomst op donderdag 5 september 2013 van 19.30-21.30 uur in de Openbare Bibliotheek Oss, Raadhuislaan 10.

Het boek Zen en de kunst van het motoronderhoud : een onderzoek naar waarden van Robert M. Pirsig mogen Lezers van Stavast zelf aanschaffen. Er is momenteel een goedkope herdruk leverbaar. Waarschijnlijk hebben veel deelnemers deze klassieker thuis in de kast staan. Klaar voor herlezing.

Agenda voor het seizoen 2013-2014
Op donderdag van 19.30-21.30 uur in de Openbare Bibliotheek Oss.
Tien groepsbijeenkomsten plus 4 cursusavonden.

1. 5 september - Bijeenkomst 1 - de aftrapbijeenkomst
2. 19 september - Cursusavond 1
3. 26 september - Cursusavond 2
4. 3 oktober - Cursusavond 3
5. 10 oktober- Cursusavond 4
6. 31 oktober - Bijeenkomst 2
7. 28 november - Bijeenkomst 3
8. 19 december - Bijeenkomst 4
9. 16 januari - Bijeenkomst 5
10. 13 februari - Bijeenkomst 6
11. 13 maart - Bijeenkomst 7
12. 10 april - Bijeenkomst 8
13. 15 mei - Bijeenkomst 9
14. 12 juni - Bijeenkomst 10

Oefenen voor een andere tijd (een iets langere toelichting)
Praktisch iedereen voelt wel dat de maatschappij aan het veranderen is. De economie hapert, de overheid probeert de problemen aan te pakken, maar blijft vaak (te vaak?) steken in ad hoc oplossingen.
Eigenlijk schijnt niemand echt te weten waar het heen moet. Het is alsof we plotseling met lege handen staan: “We waren in het Westen toch zo succesvol, dat kan toch niet plotseling verdwijnen..”
Sinds de Verlichting zijn we steeds rationeler en efficiënter te werk gegaan. Dat heeft veel goede dingen gebracht, zoals vrijheid en welvaart. Maar het zuiver rationele denken is nu vastgelopen; management tools en protocollen werken niet (meer).

In zo’n tijd wordt er grote behoefte gevoeld aan “creativiteit, originaliteit, vindingrijkheid, intuïtie en verbeelding”, Volgens Pirsig, de auteur van het boek Zen en de kunst van het motoronderhoud moeten we “onze geest als een onbeschreven blad houden [..] en dan zonder vooringenomenheid redeneren vanuit de feiten die we waarnemen”.

Anders gezegd: “Dit is nu eenmaal de nieuwe situatie, hoe maken we daar het beste van.”
Dat gaat niet zomaar.
Dat vereist een omschakeling in denken.
Dat vereist OEFENING.

Dit besef bracht de Noord Oost Brabantse Bibliotheken tot de keuze voor het thema “Oefenen voor een andere tijd” als jaarthema in het komende seizoen 2013-2014.

Homepage Achtergrondartikelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen