zondag 9 juni 2013

Peter Sloterdijk


Je moet je leven veranderen : over antropotechniek

Boom 2011, 510 pagina's - € 39,90

Oorspronkelijke titel: Du mußt dein Leben ändern: über Antropotechnik  (2009)

Wikipedia: Peter Sloterdijk (1947)

Korte beschrijving
De titel van deze 'papieren baksteen', essayistisch geschreven hoofdstukken zonder duidelijke opbouw of argumentatie, verwijst naar Sloterdijks vaststelling dat de mens zich voortdurend aangesproken voelt om boven zichzelf uit te stijgen, de verticaliteit te zoeken, en zodoende zich te bekwamen in 'antropotechnieken', menselijke cultuur- en gedragsuitingen die, net als bij sport, bestaan uit voortdurende oefening en herhaling. De mens is een 'homo repetitivus'. Onder andere aspecten van religie en ethiek worden vanuit een dergelijk oefenmodel geanalyseerd. Bij verschijnen van deze vertaling kreeg Sloterdijk een eredoctoraat van de Radboud Universiteit Nijmegen. Toch zal dit werk sommigen doen concluderen dat de veelheid van woorden het gebrek aan theorie poogt te maskeren. Het bevat interessante en originele inzichten, vaak ontleend aan andere filosofen als Nietzsche of antieke filosofen als Heraclitus. Maar het omslag verraadt dat zelfs de uitgever er niet in geslaagd is om een adequate samenvatting voor dit wijdlopige, tijdrovende en labyrintische boek te schrijven. Ondoorgrondelijk, behalve voor Sloterdijk-adepten. Met literatuurverwijzingen in eindnoten, een uitgebreide inhoudsopgave en een register op persoonsnamen.

Fragment uit Terugblik - over de herinbedding van het subject tot en met de terugval in de totale zorg
De enige autoriteit die tegenwoordig mag zeggen: 'Je moet je leven veranderen!' is de wereldwijde crisis waarvan sinds enige tijd iedereen merkt dat ze begonnen is haar apostelen de wereld in te sturen. Ze bezit autoriteit omdat ze zich beroept op iets onvoorstelbaars waarvan ze de voorafschaduwing is: de wereldwijde catastrofe. Je hoeft niet religieus muzikaal te zijn om te begrijpen waarom de grote catastrofe de godin van de eeuw moest worden. Omdat ze beschikt over de aura van het ontzaglijke, krijgt ze de fundamentele kenmerken die tot dusver werden toegeschreven aan de transcendente machten: ze blijft verhuld maar openbaart zich al in tekens; ze is onderweg maar haar voorboden zijn al daadwerkelijk aangekomen; ze presenteert zich aan individuele intelligenties in schrille visioenen en gaat tegelijkertijd het menselijke voorstellingsvermogen te boven; ze laat afzonderlijke individuen voor zich werken en benoemt die tot profeten; in haar naam wenden haar afgevaardigden zich tot de medemensen maar ze worden door de meesten als lastpakken geweerd. (pagina 460)


Klik hier voor een artikel over dit boek en 'de Ontnuchteringsjaren' en een recensie uit de NRC (2011)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen