woensdag 5 juni 2013

Mailtje over het nieuwe seizoen

Op 28 mei stuurde ik onderstaand mailtje naar de Lezers van Stavast.

Beste Lezers van Stavast,

Ik kreeg zojuist een bijdrage van Herman. Die heeft kort en krachtig onder woorden gebracht hoe hij ons leesavontuur heeft ervaren. Dat bracht bij mij de belofte boven die ik vorige week donderdag heb gedaan: iedereen via mail uitnodigen om zijn of haar op- en aanmerkingen - voor zover nodig en/of nog niet gedaan - aan mij en Marina door te geven.
Ik laat ieder vrij, maar wil meegeven dat Herman vier kopjes heeft gemaakt, nl. Sterk, Minder sterk, Algemeen en Specifiek.

Zie maar, ik beloof niets maar we zullen alle op- en aanmerkingen meenemen.

Het komend seizoen - Lezers van Stavast 2013-2014
Onderstaand stuk is ook bedoeld voor Lezers van Stavast die de laatste bijeenkomst hebben gemist. Ik doe het puntsgewijs:
* we gaan door !!
* althans: binnenkort doe ik een nieuwe oproep (website, nieuwsbrief, krant)
* om in het komend seizoen met de tweede editie van Lezers van Stavast te starten, zeg maar Lezers van Stavast 2013-2014
* iedereen mag meedoen: nieuwe lezers én 'oude' Lezers
* de bestaande titellijst wordt gesaneerd
* er zijn drie thema's: (1) we staan op een keerpunt (2) dé toekomst waarin veel gaat veranderen én  (3) het nieuwe jaarthema (zie hieronder)
* dit keer worden ook (ideeën)romans toegevoegd
* in de loop van het jaar worden nieuw uitgekomen titels toegevoegd
* van september tot juni zijn er om de vier weken op donderdagavond in de Osse bibliotheek bijeenkomsten
* de invulling is als vanouds, dat wil zeggen dat we blijven experimenteren met vormen
* wél zal ik in het komend seizoen aan enkele lezers vragen om iets voor te bereiden
* na de eerste bijeenkomst wordt een filosofie-cursus ingepland: vier weken op rij gaan we samen met filosoof Bart Petersen praten over het werk en belang van het werk van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Centraal staan zijn boeken Je moet je leven veranderen én Regels voor het mensenpark.
* een ander boek staat ook centraal: Zen en de kunst van het motoronderhoud van Robert M. Pirsig.
* over de kosten kan ik nu nog niets zeggen
* naast de normale bijeenkomsten kunnen/zullen we af en toe aanvullende zaken organiseren (als ze "voorbij" komen)
* Lezers van Stavast mogen gratis naar de zondagmiddaglezingen in de Groene Engel. De 1e is al gepland, nl. Auke van der Woud (historicus) over de 19e eeuw op zondag 20 oktober a.s.

Jaarthema
Zoals bekend werken we met een jaarthema. Dit seizoen was dat Echte waarde(n).
Zoals jullie wellicht begrijpen ben ik het hele jaar bezig om elementen te verzamelen die helpen om een nieuw thema te kunnen benoemen. Afgelopen donderdag kwam dé titel bovendrijven: Oefenen voor een andere tijd. Deze titel borduurt verder op voorgaande jaarthema's.
We zullen allen de komende tijd gaan oefenen voor een andere samenleving.
Die gáát komen. Moet komen. Ons huidig model is "op". Niemand weet hoe het nieuwe model er uit zal of moet zien. Er zit niets anders op als te gaan oefenen.

Oefenen is een woord dat Sloterdijk ook gebruikt in relatie tot zijn Je moet je leven veranderen / Du mußt dein Leben ändern.

Laatste concrete vraag
Kun je ook aangeven/doorgeven of je volgend seizoen weer mee wilt doen.
Los van de kosten, daar kom ik later op terug

Hans van Duijnhoven

Homepage Achtergrondartikelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen