woensdag 7 oktober 2020

Remko van Broekhoven


De wereld omgekeerd : hoe de filosofie je helpt goed om te gaan met het kwaad

Atlas Contact 2020, 220 pagina's €21,99

Website Remko van Broekhoven (1967)

Korte beschrijving
De wereld omgekeerd is een wereld die niet is, zoals zij is bedoeld en die nog een slag moet worden gedraaid om dat wél te zijn. Bijvoorbeeld door scholen langs een drukke weg niet te verplaatsen, maar de luchtvervuiling aan te pakken. Aan de hand van de zeven hoofdzonden onderzoekt de auteur het kwaad in de wereld en in onszelf, en bekijkt hoe we het kwaad kunnen omkeren in iets goeds. Van Broekhoven – zoon van de filosofe Miriam van Reijen – is niet voor niets een praktisch filosoof, verbonden aan The School of Life en auteur van onder meer ‘Verbeter de wereld, begin om half elf’. In die zin is dit boek een praktische ethiek zoals Aristoteles het al schreef. Het doel is de discussie over het thema goed en kwaad van nieuwe impulsen te voorzien. De vele voorbeelden zullen lezers die in dit morele thema zijn geïnteresseerd, aanspreken. Voorzien van eindnoten en een literatuurlijst.

Tekst op website uitgever
In ‘De wereld omgekeerd’ van Remko van Broekhoven dienen de zeven hoofdzonden (hoogmoed, hebzucht, wellust, afgunst, vraatzucht, woede en gemakzucht) als uitgangspunt voor een prikkelende zoektocht. Remko van Broekhoven lokaliseert deze zonden in onze hedendaagse wereld en laat zien dat elk ervan ook deugden in zich heeft. Hoe kunnen we dat potentieel benutten en het kwaad in de wereld omkeren tot iets goeds? Met verrassende voorbeelden uit politiek, populaire cultuur en het dagelijks leven laat Van Broekhoven zien welke handvatten de filosofie ons biedt ons eigen gedrag te veranderen en de wereld te verbeteren.

Fragment uit 1. De omgekeerde wereld
Het was zomaar een dinsdagavond. Met mijn vrouw en mijn dochter keek ik naar het Jeugdjournaal. Er zat een item in over de vervuilde lucht die kinderen inademen in grote steden en langs snelwegen. Volgens longartsen zou één op de vijf kinderen met astma in Nederland dit hebben gekregen door luchtvervuiling. 'Scholen die naast een snelweg staan, moeten verplaatst worden', was de stelling die het Jeugdjournaal aan zijn kijkers voorlegde.

'Dat is de omgekeerde wereld', zei ik tegen de tv. Of tegen vrouw en dochter, dat kan het ook zijn geweest. 'Niet de scholen maar de snelwegen moeten worden verplaatst. Of verdwijnen.' De omgekeerde wereld. Het idee dat wat je om je heen ziet andersom is dan het behoort te zijn. Hebben meer mensen dit gevoel of ben ik hopeloos naïef? Misschien is het mijn even idealistische als filosofische aard. Mijn hele leven al denk en droom ik over de wereld die ik wil; en merk ik dan hoe deze botst met de wereld zoals ze is. Plato had dezelfde eigenschap, in nog heviger mate. Hij beweerde zelfs dat de wereld die we waarnemen niet de werkelijke wereld is. En dat er een evenzeer wezenlijker als rechtvaardiger wereld bestaat die slechts wordt waargenomen door enkelingen - de meest wijze filosofen. Mensen zoals hijzelf. (pagina 9-10)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen