donderdag 8 oktober 2020

Abhijit V. Banerjee & Esther Duflo 2


Een dollar per dag : hoe economie het verschil kan maken

Thomas Rap 2020, 319 pagina's € 19,99

Verscheen eerder onder de titel: Arm & rijk

Oorspronkelijke titel: Poor economics (2011)

Wikipedia: Abhijit Vinanyak Banerjee (1961) en Esther Duflo (1972)

Korte beschrijving
Dit verhelderende boek bevat een nieuwe visie op het bestrijden van de wereldwijde armoede en rekent af met de mythen die daarover bestaan. Auteurs: Nobelprijswinnaars Abhijit Banerjee en Esther Duflo, beiden ontwikkelingseconoom. Hun betoog komt er vooral op neer dat je per land en per situatie empirisch onderzoek moet doen naar wat er mis gaat en vooral wáárom het mis gaat. En dan niet vanuit 'n bureaustoel, maar gezien vanuit de arme zelf. Tal van praktische zaken komen aan de orde en per onderwerp wordt er bekeken waarom mensen keuzes maken en welke obstakels je weg kunt nemen om ze betere keuzes te laten maken. De auteurs bieden onverwachte oplossingen voor de talloze wereldburgers die moeten rondkomen van een dollar per dag (de armoedegrens). Ze kennen niet alleen hun materie door en door maar schrijven ook knap, bevattelijk en recht voor z'n raap. Met eindnoten en een register. Goed boek voor een redelijke lezerskring..

Tekst op website uitgever
Waarom zou een man in Marokko die niet genoeg te eten heeft een televisie kopen? Waarom besteden de armste mensen in India toch nog geld aan suiker? Heb je meer kans om tot armoede te vervallen als je veel kinderen hebt? Dit verhelderende boek rekent af met de mythen rondom armoede en analyseert de economische beslissingen die miljoenen mensen elke dag nemen. In Een dollar per dag bieden economen Abhijit V. Banerjee en Esther Duflo onverwachte oplossingen voor de talloze wereldburgers die moeten rondkomen van een dollar per dag – wat internationaal wordt beschouwd als de armoedegrens. Ze leggen uit waarom arme mensen geld zouden moeten lenen om te sparen en hoe het toch komt dat bedrijven die ze opzetten nauwelijks kans van slagen hebben. Op basis van grondig velden wetenschappelijk onderzoek laten de Nobelprijswinnaars zien hoe de wereld écht werkt.

Fragment uit (het) Voorwoord
Het opvallende is dat zelfs mensen die zo arm zijn in bijna elk opzicht net zo zijn als de rest van de mensheid. Ze delen dezelfde verlangens en zwakheden. De armen zijn ook niet minder rationeel, integendeel. Juist omdat ze zo weinig hebben, blijkt dat ze vaak heel weloverwogen keuzes maken: ze moeten heel economisch te werk gaan om te overleven. Toch verschillen onze levens evenveel van elkaar als wijn en azijn. En dit alles heeft te maken met aspecten van ons eigen leven die we als vanzelfsprekend beschouwen en waarover we nauwelijks nadenken.

Als je moet leven van een dollar per dag heb je slechts beperkte toegang tot informatie, want kranten, televisie en boeken kosten allemaal geld. Daardoor ben je vaak simpelweg niet op de hoogte van bepaalde feiten die voor de rest van de wereld vanzelfsprekend zijn, bijvoorbeeld dat een vaccin ervoor kan zorgen dat je kind geen mazelen krijgt. Het betekent dat je leeft in een wereld waarvan de instellingen niet op jou zijn gericht. De meeste armen krijgen geen salaris, laat staan dat ze over een pensioenregeling beschikken die daar automatisch van wordt betaald. Het betekent dat je beslissingen moet nemen over zaken waar een heleboel kleine lettertjes aan te pas komen, terwijl je de grote letters niet eens goed kunt lezen. Wat moet iemand de niet kan lezen  met een ziektekostenverzekering die een hoop onuitspreekbare ziektes niet dekt. Het betekent ook dat je gaat stemmen terwijl de politiek voor jou alleen maar loze beloftes in petto had. En dat je geen veilige plek hebt om je geld te bewaren, want het kost de bank meer om die paar spaarcentjes te bewaren dan dat het oplevert. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

Dit betekent dat de armen veel meer vaardigheden, wilskracht en inzet moeten hebben om hun talenten optimaal te kunnen benutten en de toekomst van hun gezin veilig te stellen. En anderzijds betekent het dat geringe kosten, kleine obstakels en het maken van kleine fouten die de meesten van ons meteen weer zouden vergeten, een enorme impact op hun leven kunnen hebben. (pagina 9-10)

Lees ook: Hoe economie de wereld kan redden (uit 2020) van deze twee economen.

Lees vooral ook: Schaarste : hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen van Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir (uit 2013)

Artikel: Economie - boeken én e-books voor onze post-corona-times (voorjaar 2020)

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen