dinsdag 28 september 2021

Imme Dros

Taal is alles wat het geval is
Prometheus 2021, 91 pagina's € 16,99
Reeks Nieuw Licht

Wikipedia: Imme Dros (1936)

Korte beschrijving
Voor de meeste deskundigen is het duidelijk: talige betekenis begrijpen we via spreker intenties. De referentiële dimensie van woorden of volzinnen kan daarbij geen rol spelen. Communicatie gaat voor representatie is de gedachte. Dit bemoeilijkt natuurlijk zicht op een gedeelde werkelijkheid. De filosofen Frank Meester en Coen Simon stellen aan Imme Dros de vraag of de visie op taal en betekenis van de vroege Wittgenstein hier misschien een uitweg zou kunnen bieden. Imme Dros, haar leven lang werkzaam als vertaler, is duidelijk: taal is veel meer dan een logische structuur om de werkelijkheid te ordenen. Taal temmen, zegt ze, is zoiets als de kwadratuur van de cirkel. Ze ondersteunt dit met opmerkingen over boeken voor kinderen, over de onvermijdelijke ambiguïteit en ironie van taal, dubbele ontkenning in de 'Odyssee' of over de salieavond bij Multatuli’s held Wouter Pieterse tot aan de anekdote over het gedicht ‘Sebastiaan’ van Annie M.G. Schmidt. Met hier en daar een autobiografisch element is het boekje fris geschreven en rechtstreeks gericht op een breed lezerspubliek.

Tekst op website uitgever
Taal is de stof waar dromen van worden gemaakt, ideeën in worden geformuleerd en waar verhalen uit worden geboren. En ook al loert het misverstand overal, ‘omdat de helft van de mensheid zich slecht uitdrukt en de andere helft slecht luistert’, een andere wereld is er niet, schrijft Imme Dros in Taal is alles wat het geval is.

Met een beroemde tekst van de filosoof Ludwig Wittgenstein als vertrekpunt begint taalmens Dros een virtuoze zoektocht naar de herkomst van woorden en zinnen, waarin ze laat zien wat klanken met ons doen, hoe taal betovert en misleidt. En hoe we altijd aan het vertalen zijn. Niet alleen de teksten uit een vreemde taal, maar ook die uit onze omgangstaal, omdat geen individu hetzelfde klinkt.

Imme Dros (1936) schreef, vertaalde en hertaalde vele boeken, vooral voor kinderen. Met sprankelende taal wist ze de klassieke teksten van Homerus bij steeds nieuwe generaties immens populair te maken.

Fragment uit

Startpagina Nieuw Licht

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen