maandag 22 maart 2021

Maarten Reesink

Mens en dier : de band tussen ons en de andere dieren
Boom 2021, 367 pagina's € 29,90

Biografie Maarten Reesink (1963)

Korte beschrijving
Dit boek is te beschouwen als een inleiding op relatief nieuw vakgebied, dier-mensstudies. Internationaal komt er meer belangstelling voor onze relatie met dieren, en wel vanuit invalshoeken zoals filosofie, sociologie, ethiek, geschiedenis en recht. Hoe keken bijvoorbeeld Aristoteles en Thomas van Aquino naar onze omgang met dieren? Vanuit de oude Christelijke benadering heeft een dier geen ziel, geen gevoel en slechts een instinct. Dit geeft een volkomen andere benadering dan een dier als individu met adequaat intelligent gedrag, met een eigen persoonlijkheid en met een eigen cultuur. Descartes zag een dier als een ding, met de ideeën van Darwin begon ook in het westen geleidelijk onze kijk op dieren te schuiven. We lezen over het dier in de populaire mediacultuur, zoals bij Disney en Cousteau, over bio-industrie, huisdieren, dierentuinen en dierenrechten. Maarten Reesink is docent dier-mensstudies aan de universiteit van Amsterdam en geeft een overtuigend en vlot leesbaar betoog dat ons met andere ogen laat kijken naar andere dieren. Er zijn volop tips om verder te lezen. Hoewel bedoeld als inleiding op een jonge wetenschap is er geen specifieke voorkennis vereist. Het boek richt zich op lezers die open staan voor een nieuwe kijk op dieren. Bevat zwart-witfoto's en registers..

Tekst op website uitgever
Het eerste alomvattende werk in het Nederlandse taalgebied over de veranderende kijk op mens-dierrelaties. 

Onze kennis van dieren beperkte zich eeuwenlang tot de biologie: we beschreven het leven van diersoorten. Het dierlijke gedrag zagen we als het resultaat van instincten. Intelligentie bij dieren was inferieur, en zonder al te veel bewijs gingen we ervan uit dat ze geen emoties kennen. Onze relaties met dieren zijn eeuwenlang volstrekt hiërarchisch geweest: wij bepaalden wat we met ze deden. Dat was geen enkel probleem want ze zeiden niets terug, ze verzetten zich nauwelijks. 
Dieren als individu: filosofische en juridische implicaties

De wereld is veranderd. Dieren blijken ook taal en cultuur, ideeën en gevoelens te hebben. Velen van ons rekenen hond en kat tot de familie. En waarom zou dat niet ook voor koeien en kippen, olifanten en dolfijnen gelden? Wat zijn de filosofische en juridische implicaties van een dergelijke vraag? Kortom: wat als alle dieren, ook de niet-menselijke, een individu zijn, die naast een bio-logie ook een bio-grafie hebben? 

Dier en mens is een inleiding in het snelgroeiende terrein van mens-dierstudies, waarin nieuwe inzichten vanuit diverse disciplines – filosofie, kunst, sociologie, recht, biologie en meer – bij elkaar komen. Door dit boek leer je met nieuwe ogen te kijken naar andere dieren – met de ogen van een dierenmens.

Fragment uit

Lees o.a ook Mama's laatste omhelzing : over emoties bij dieren en wat ze ons zeggen over onszelf van Frans de Waal (uit 2019)

Terug naar Overzicht alle titels

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen