zondag 7 maart 2021

Rob Oostveen

De digitale epidemie : hoe we kunnen afrekenen met online bedreigingen
Haystack 2020, 421 pagina's  -  € 23,50

Bio Rob Oostveen (1948)

Korte beschrijving
Uitgangspunt en conclusie na 419 pagina’s: er is weinig oog voor de keerzijde van de digitale ontwikkelingen die ons leven leuker en gemakkelijker hebben gemaakt. De auteur laat zien dat de digitale revolutie en de ontevredenheid bij burgers over de overheid, veel met elkaar te maken hebben: “De ironie is dat die ontevredenheid niet alleen voortkomt uit de gebrekkige manier waarop de overheid inspeelt op de digitale revolutie, maar dat die ontevredenheid op een digitale manier plaatsvindt en versterkt”. Daartoe zet Oostveen de geschiedenis van de digitale revolutie op een rij, waar en hoe digitalisering wordt toegepast en de invloed ervan op onze samenleving. Hij beschrijft het “Umfeld” van de digitalisering, wat we ervan kunnen verwachten en hij schetst hoe de nieuwe samenleving eruit gaat zien en hoe er de regie (te krijgen en) te houden. Resultaat: een lange opsomming die uitmondt in een politiek pamflet waarin Oostveen de overheid nogal wat tekortkomingen toedicht en er toch verantwoordelijkheden legt om die keerzijde van de digitale ontwikkelingen zo beperkt mogelijk te houden.

Fragment uit hoofdstuk 34. En hoe nu verder?
Wat moet er gebeuren?

Om te beginnen zullen we ons als burgers dienen aan te passen aan de invloed die de digitalisering, al dan niet ongemerkt, op onze samenleving gaat hebben. We dienen te waken voor misleiding en ons te wapenen tegen ongenuanceerde uitingen. We zullen anders gaan communiceren en pikken niet langer dat er dingen gebeuren waarvan we zien dat ze onjuist zijn. We zullen steeds vaker onze stem laten horen. We zullen daarbij ook meer van onszelf uitgaan, de samenleving wordt individualistischer. En daar houdt het nog lang niet mee op.
Maar wat nog belangrijker is, is dat we erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid ervoor zorgt dat onze welvaart, ons welzijn en onze vrijheid gewaarborgd blijven. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Van de overheid zal een heel andere opstelling verwacht worden, er zal een andere politieke structuur en cultuur nodig zijn om ons de weg te wijzen.
Tegelijkertijd zien burgers het steeds minder zitten zich bij een politieke partij aan te sluiten of erop te stemmen, omdat vrijwel geen enkele partij een programma heeft waarin zij zich volledig kunnen vinden. Voor sommige thema's zouden zij van partij willen wisselen, maar eenmaal de stem uitgebracht, zit dat er niet meer in. Met de digitale middelen kunnen burgers per thema hun mening laten horen en hebben zij meer de behoefte hun stem dan ook per thema uit te brengen. Dit wijst op de noodzaak te gaan werken aan een directe democratie. Deze gedachte zet dan wel de partijpolitieke wereld op zijn kop, maar geeft prima weer wat de digitale wereld van zijn overheid verwacht.
Ons vertrouwen in de overheid is erg matig en alleen als de overheid de benodigde veranderingen bereid is door te voeren, kan dat vertrouwen op termijn weer teruggewonnen worden.
Gezien de centrale rol van de overheid zal het van hen afhangen of wij uiteindelijk op een passende wijze met de digitalisering om zullen kunnen gaan. (pagina 344)

Klik hier voor meer titels over digitale bedreigingen.

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen