vrijdag 5 oktober 2012

Echte waarde(n)

In de boeken die Lezers van Stavast lezen komt vaak het jaarthema 2012-2013 van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken aan bod. Soms expliciet, vaker impliciet.

Sinds 2004 presenteert de Osse Openbare Bibliotheek op de derde zondagmiddag van de maand in de Groene Engel in Oss vooraanstaande sprekers. Die zich tussen oktober en april uitspreken over een jaarthema. Echte waarde(n) is de negende reeks. En bouwt als het ware voort op voorgaande edities. Echte waarde(n) is op een bepaalde manier een antwoord (of hét) antwoord op het thema van 2011-2012: Who's in control? Elke persoon, organisatie, instelling of bedrijf die nu en in de toekomst bezig is met echte waarde(n) zal in control zijn. In tegenstelling tot individuen en instellingen die daar niet bewust mee bezig zijn.

Niet alles is gelijk
Achter het jaarthema Echte waarde(n) zit de aanname dat we een decennium betreden waarin iedereen zich de vraag zal moeten stellen wat waarde heeft, waardevoller is als iets anders. De tijd dat alles even waardevol was, dat alle waarden gelijk zijn, dat het not done is om te beweren dat mening A belangrijker is als mening B loopt op zijn einde. Sommige meningen, sommige producten, sommige diensten hebben meer waarde, zijn zinvoller voor de samenleving. Denk in dit verband aan Frans Duijts en Bob Dylan, bankiers die niet in eerste instantie aan hun eigen portemonnee denken, het nut van 3 uur per dag tv kijken, vrijwilligerswerk verrichten, continu verbonden zijn met je vrienden enzovoorts.

Voeg ik als individu of instelling iets van waarde toe aan het geheel. Zo nee, dan is het wellicht zinvol om daarover (eens) te gaan nadenken en daarna de steven ietwat te wenden. Het debat dat de komende jaren gevoerd móet worden gaat juist hierover. Wat voor samenleving willen we op termijn. Op welke punten wijkt die af van de huidige. En waarom willen we wel die kant op gaan, maar niet een andere richting inslaan. De tijd van waarde(n)vrije keuzes loopt op z'n end.

Over dit onderwerp wordt veel geschreven, is veel te zeggen en dient vooral veel gepraat te worden. In onze Noord Oost Brabantse regio stimuleren we middels deze reeks lezingen en het Lezers van Stavast-'project' dit debat. Niet om voor te schrijven hoe het zou moeten, maar eerder in de faciliterende zin.

"Kijk eens hoe divers de meningen zijn. Neem er kennis van! En neem een standpunt in. Of, om het in de woorden van Alicja Gescinska te zeggen, engageer u!"

Zes sprekers
Het komend seizoen spreken van oktober t/m maart 2013 zes personen zich over een bepaalde waarde uit. Elk van hen heeft zich in een recent boek daarover uitgesproken. Deze boeken zijn (uiteraard) ook geselecteerd voor de Lezers van Stavast, want de meningen die de sprekers ventileren dienen meegenomen te worden in het debat over de richting die we als samenleving in moeten slaan.

Alicja Gescinska - vrijheid
Boek: De verovering van de vrijheid : van luie mensen, de dingen die voorbijgaan
Zondag 21 oktober 2012

Koen Haegens - rust
Boek: Neem de tijd : overleven in de to-go maatschappij
Zondag 18 november 2012

Marcel Metze - evenwicht
Boek: De hoogmoedigen
Zondag 16 december 2012

Peter Westbroek - verwondering
Boek: De ontdekking van de aarde : het grote verhaal van ene kleine planeet
Zondag 20 januari 2013

Wim Daniëls - (taal)kunst
Boek: Mieters! : de taal van de jaren vijftig
Zondag 17 februari

Rutger Bregman - bescheidenheid
Boek: Met de kennis van toen : actuele problemen in het licht van de geschiedenis
Zondag 17 maart

Homepage Achtergrondartikelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen