zondag 7 oktober 2012

Frans de Waal

Een tijd voor empathie : wat de natuur ons leert over een betere samenleving
Contact 2009, 311 pagina's - € 15,--

Lenen als E-book via bibliotheek.nl 

Wikipedia: Frans de Waal (1948)

Korte beschrijving
De auteur doet de uitspraak: 'Hebzucht is uit, empathie is in'. Hij betoogt dat met de verkiezing van president Obama en de financiële crisis een nieuw tijdperk gestart is, dat van de empathie. Weliswaar is onze samenleving gebaseerd op egoïstische beginselen, maar er is ook een bindmiddel - empathie - dat gemeenschappen bijeenhoudt. Hij maakt duidelijk dat empathie in ons lichaam en in onze geest is verankerd en dat we door deze empathie hebben kunnen overleven, net als dieren. Naast 'het recht van de sterkste' is er volgens hem bij de mens ook sociaal, onbaatzuchtig gedrag. Zijn conclusie is dat de politiek zou moeten inspelen op deze behoefte aan binding en dat ook het bedrijfsleven zou moeten streven naar een samenleving met een hogere graad van solidariteit. Hij baseert zich op inzichten uit de psychologie, neurowetenschappen en gedragsbiologie. Het boek bevat veel mooie voorbeelden van empathie in het gedrag van dieren onder elkaar. De auteur is hoogleraar psychologie aan de Emory University in Atlanta en directeur van een onderzoekscentrum voor primaten (apen). Met eindnoten, lijst van geraadpleegde literatuur en een register.

Fragment uit het Voorwoord
Hebzucht is uit, empathie is in.
Tezamen met de verkiezing van een nieuwe Amerikaanse president heeft de mondiale financiële crisis een aardverschuiving in de samenleving teweeggebracht. Velen hadden het idee te ontwaken uit een boze droom over een reusachtig casino waarin ieders geld werd vergokt ten bate van een groepje gelukkigen die zich niets van de rest van de mensheid aantrok. Deze nachtmerrie was een kwart eeuw eerder op gang gebracht door de 'trickle-down' economische ideologie van Reagan en Thatcher en de geruststellende verzekering dat markten prima in staat zijn zichzelf te reguleren. Daarin geloof niemand meer.
() Het gaat om wat een samenleving bijeenbrengt en wat het bestaan erbinnen de moeite waarde maakt. Empathie is het hoofdthema van onze tijd, zoals weerspiegeld in de redevoeringen van Barack Obama. (pagina 9)

Boeken over onze nieuwe omgang met niet-dieren en dingen

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen