zondag 7 oktober 2012

Maarten van Rossem

Kapitalisme zonder remmen : opkomst en ondergang van het marktfundamentalisme
Nieuw Amsterdam 2011, 128 pagina's - € 12,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Maarten van Rossem (1943)

Korte beschrijving
De bekende historicus, Amerika-kenner en mediapersoonlijkheid attaqueert het neoliberalisme, zoals dat in de jaren zeventig en tachtig is ontstaan in de Verenigde Staten en sindsdien is overgewaaid naar Europa. Kern van deze stroming vormt het geloof in de heilzame werking van het marktmechanisme op allerlei gebied en in deregulering, dat wil zeggen een zo gering mogelijke invloed van de overheid op dat marktmechanisme. De invalshoek is historisch. Door de crach van 1929 en de economische crisis van de jaren dertig werden de schaduwzijden van het kapitalistische systeem duidelijk. De Amerikaanse overheid nam daarop maatregelen om ongeremde speculatie tegen te gaan en bouwde aan een sociaal stelsel. De crisis van de jaren zeventig bood aan liberale economen als Hayek en Friedman de gelegenheid om hun geloof aan de vrije markt te propageren - een geloof dat door Reagan en Bush in pollitiek beleid werd omgezet. Van Rossem toont aan dat dit geloof niet op de economische realiteit is gebaseerd en tot de huidige kredietcrisis heeft geleid. Hij is vrij somber over de toekomst; bij ongewijzigd beleid is de volgende crisis al in de maak. Meer een pamflet of eerder een breed uitgesponnen opiniërend artikel dan een uitgebreide analyse, maar juist daarom aansprekend voor een breed publiek.

Fragment uit de Epiloog
Terugblikkend op de effecten van drie decennia Republikeinse dominantie van het beleid en het publieke debat, kunnen we op goede gronden concluderen dat de Verenigde Staten in die periode miserabel bestuurd zijn. Daarmee wil ik niet beweren dat de West-Europese naties fantastisch zijn bestuurd maar wel dat het hele systeem van sociaaleconomische arrangementen dat we het Rijnlandse model noemen het er aanzienlijk beter heeft afgebracht.
De modale burger is in West-Europa heel wat beter af dan in de Verenigde Staten. Hij verdient meer, zijn arbeidszekerheid s is groter, hij kan rekenen op een gegarandeerde toegang tot betere en goedkopere gezondheidszorg, hij heeft veel meer vakantie, hij werkt aanzienlijk minder uren per jaar en hij kan gebruikmaken van een veel betere infrastructuur in de ruimste zin van het woord. (pagina 115-116)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen