dinsdag 30 oktober 2012

"In drie minuten was 98 procent van alles er'Tien maanden lang lezen veertig mensen elke week een boek en komen bijeen om erover te praten. dat is het idee achter het project Lezers van Stavast.

Zo begint op dinsdag 30 oktober 2012 Henri van der Steen zijn verslag in het Brabants Dagblad van zijn gesprek met deelnemer Chris Strijbos.

Het vuistdikke, heerlijk geschreven Een kleine geschiedenis van bijna alles van Bill Bryson laat zien hoe onze aarde en het leven in elkaar zitten, voor zover we dat tenminste inmiddels weten. Het krioelt er van de interessante weetjes. Bladzijde 244: 'Wind is eenvoudig de wijze waarop lucht probeert evenwicht te bereiken.' Prachtige zin, en een tot op heden onbekend feit. Niet voor Chris Strijbos. "Ik ben zoöloog, dus alles wat ik lees bij Bryson wist ik al; het was een feest van de herkenning voor me. Dat van die wind wist ik ook omdat ik aan zweefvliegen heb gedaan. Alles in de natuur is een poging evenwicht tot stand te brengen."

Zo kun je ook maar het beste naar het lijf kijken en alle malheur die ons kan treffen. "Het lichaam reageert alleen maar. Daarom moet je niet te steriel leven. Ik vrat vroeger de kauwgum van de straat, maar ik ben nooit ziek. Sommige allergieën ontstaan omdat we te clean leven, onze handen te vaak wassen. Daarom: zet de ramen open waar kinderen slapen. Mijn biologieleraar zei al: 'We gaan niet ten onder aan grote, maar juist aan kleine dingen. Het zijn de kleine dieren die ons overleven: insecten, bacteriën, fruitvliegjes. De kakkerlak heeft zestien nakomelingen per jaar, wij eentje, hooguit twee in de negen maanden."

Het is sowieso verstandig over de geschiedenis te lezen, ook zoals Bryson die beschrijft, zegt-ie. Hij pakt het boek en slaat het open. "Hier, lees maar: 'In drie minuten is 98 procent geproduceerd van alle materie die er is of zal zijn." Drie minuten! Dan denk je wat heeft die god in zes dagen lang zitten doen, haha."

Hij gelooft niet in god natuurlijk. "Ik heb dit boek ook weer wetenschappelijk gelezen. Als je dan onderscheid maakt tussen creationisten en darwinisten, dan moet je toch eerlijk zeggen dat het bewijs van de darwinisten beter is."

Strijbos is een man met een aangename, open blik in de ogen. Voor hem geen polonaises meer in de fabriek der mateloze ambities. Hij is klaar me werken, heeft de handen vol aan de boeken die hij nog wil lezen en aan vrolijk zijn. "Ik ben een optimist."

In alles, ook als het om gezondheidszorg gaat, gaat de miraculeuze talenten van ons lijf. Ons lichaam zal altijd een oplossing vinden,al is het 24 uur na de dood. De mens is heel flexibel." De gevaren bestaan niettemin. "We worden te veel gepamperd. Als een soldaat één kogel heeft zien vliegen in Bosnië, staat er thuis meteen een peloton psychologen klaar."
Bryson eindigt zijn formidabele boek met de vaststelling dat we nog veel niet weten. We hebben geen idee hoeveel soorten (dieren, planten) intussen zijn uitgeroeid. Strijbos: "Maar je ziet om je heen dat we ons meer zorgen maken over de planeet. Je merkt het, aan Occupy, op bijeenkomsten van Lezers van Stavast. Mensen met volkstuintjes, mensen die biologisch willen eten. Ghandi zei het al: "De aarde heeft genoeg om ons te verschaffen wat we nodig hebben, niet genoeg voor onze hebberigheid.'Zo is dat."

Meer lezen
Op de (lange) literatuurlijst voor de lezers van Stavast staan minstens drie boeken waarin met eenzelfde passie en grootse visie over 'onze aarde' wordt geschreven. Ten eerste het onlangs gepubliceerde De ontdekking van de aarde : het grote verhaal van een kleine planeet van de Nederlandse geoloog Peter Westbroek (die op zondag 20 januari 2013 in de Groene Engel in Oss een lezing zal verzorgen - onderwerp: dit boek in relatie tot de waarde verwondering).
Verder De singulariteit is nabij : het moment waarop de mensheid de grenzen van de biologie overstijgt van Ray Kurzweil en De wil van technologie van Kevin Kelly.

Alle boeken zullen niet bij iedereen in goede aarde vallen. Vooral het verhaal van Kurzweil is omstreden, maar zijn visie op onze nabije toekomst (de komende dertig-veertig jaar) dient iedereen die nadenkt over onze toekomst tot zich te nemen. Klik hier voor een artikel waarin deze boeken (mede) aan bod komen (Bewonderen, verwonderen).

Homepage Artikelen uit het Brabants Dagblad

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen