woensdag 3 oktober 2012

John Casti

De perfecte ramp : het einde van de wereld en hoe dat te voorkomen
Atlas Contact 2012, 350 pagina's - € 34, 95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: X-events : the collapse of everyting (2012)

Informatie over John Casti (1943)

Korte beschrijving
De onheilsboodschap van dit boek is dat we door de immense complexiteit van onze samenleving steeds vaker zullen moeten constateren dat we de problemen op technologisch, economisch/financieel of op het gebied van de energievoorziening en het milieu niet in staat zijn op te lossen. De systeemtheorie leert dat hierdoor ontstane spanningen vragen om een reductie van de complexiteit en daarvoor zorgt een mega-ramp. Deze is niet te voorspellen en kan ieder moment toeslaan. Wetenschappelijk onderzoek helpt, maar waar en hoe vernietigend de ramp zal zijn, blijft onbekend. Politieke chaos en psychologische beperkingen maken preventie moeilijk en zorgen voor grotere schade. Het boek is te sensationeel, met iets te veel superlatieven en geschreven in een ondergangsstemming. Er is een zeker verband met het boek 'De Zwarte Zwaan' (2008) van Nassim Taleb. Voorzien van eindnoten met onder meer literatuurverwijzingen.

Fragment uit de 'Opmerking van de auteur'
Als je naar de titel van dit boek kijkt, zou je gemakkelijk kunnen denken dat dit weer zo'n verhaal over rampspoed en ellende is, een verhandeling over apocalypsen die liggen te wachten om zich op de mensheid te storten en onze levensstijl naar het pre-industriële tijdperk terug te zetten. Maar zoals wel vaker in het leven kunnen eerste indrukken bedrieglijk en zelfs helemaal verkeerd zijn. Dit boek is niet bedoeld om de lezer de stuipen op het lijf te jagen. Integendeel zelfs. Dus wat is het dan wel, als het geen visioen is van de rampspoed die ons te wachten staat?
Het boek dat je in handen hebt is een verhaal over mogelijkheden, dramatische mogelijkheden die zeldzaam en verrassend zijn, een enorme impact op het menselijk leven zouden kunnen hebben en waarvan we geneigd zijn te denken dat ze niet 'in onze achtertuin' zullen plaatsvinden. In het jargon worden deze mogelijkheden gewoonlijk onder het overkoepelende begrip 'extreme gebeurtenissen' samengebracht. Ik geef de voorkeur aan x-gebeurtenissen. Dit is een boek over deze uitschieters, de verrassingen die complementair zijn aan alles wat plaatsvindt in het zogenaamde 'normale' gebied. (pagina 9)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen