dinsdag 23 oktober 2012

John Gray

Valse dageraad : de illusies van het kapitalisme
Ambo 2009, 343 pagina's - € 19,95

Oorspronkelijke titel: False dawn : the delusions of global capitalism (1998)

Wikipedia: John N. Gray (1948)

Korte beschrijving
In dit boek belicht de auteur 'de keerzijden van de globalisering'. Enkele decennia werd betoogd dat er op korte of middellange termijn sprake zou zijn van een grote wereldeconomie, omdat alle economieën in elkaar zouden grijpen. Dit idee leek aanvankelijk te worden onderstreept door het wegvallen van de 'communistische economie'; echter, steeds meer signalen wijzen erop dat er van wereldeconomie geen sprake is of kan zijn. Gray wijst in dit verband op het terrorisme dat de westerse economie in gevaar kan brengen en dat economische onrust (Azië!) ook de westerse economie kan verstoren. Zijn waarschuwingen snijden zeker hout en het verdient aanbeveling Grays visie ter harte te nemen en de 'eigen' (westerse) economie, gebaseerd op kapitalistische grondslag, beter af te schermen. Een serieus betoog dat niet alleen het beeld schetst van een verkeerde zienswijze op de economische wereld van de nabije toekomst, maar waarop ook een geheel nieuwe visie kan worden gebaseerd. Gericht op de lezer die geïnteresseerd is in aspecten van economie in een breder kader. Geen gemakkelijk werk, echter wel van belang voor de economische toekomst. Deze herdruk is voorzien van een uitgebreide nieuwe inleiding waarin Gray ingaat op recente ontwikkelingen.

Fragment uit 2. De vrijemarkteconomie construeren
 Het dystopia dat ons te wachten staat is geen nachtmerrie van totalitaire beheersing. Met de vermenging van vluchtige mode en een ingebakken reactie van nihilisme komt American Psycho dichter in de buurt van de laatmoderne conditie dan Kafka's Het slot.
 De vrijemarkteconomie is tegenwoordig het krachtigste vernietigingsmiddel van de traditie in de wereld. Ze geeft een toeslag op nieuwigheid en het verleden gaat in de uitverkoop. Ze maakt van de toekomst een oneindige herhaling van het heden. De maatschappij die ze voortbrengt is innerlijk tegenstrijdig en proletarisch.
 De vrijemarkteconomie wordt vaak aangevallen vanwege haar kortetermijnbenadering van investeringen in de industrie. Maar de vrijemarkteconomie is wat betreft de kortetermijnbenadering vooral roekeloos in haar vernieling van de eigenschappen waar ze eerst op steunde. Deze eigenschappen - sparen, burgertrots, fatsoen, 'familiewaarden' - zijn nu nutteloze museumstukken. Ze zijn stukjes bric-à-brac, afgestoft om af en toe door rechtse media aan het publiek getoond te worden, maar ze hebben geen nut in een economie die gebaseerd is op kortstondige verschijnselen. (pagina 73)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen