maandag 16 januari 2023

Herman Tjeenk Willink 3

Het tij tegen : de democratische rechtsorde als fundament
Prometheus 2023, 182 pagina's  € 20,00

Verschijnt in maart2023

Wikipedia: Herman Tjeenk Willink (1942)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever

Fragment uit

Lees ook: Groter denken, kleiner doen (uit 2018) en Kan de overheid crises aan? : waarom het belangrijk is groter te denken en kleiner te doen (uit 2021).

Opmerkelijk
In 2019 verscheen Het tij keren : met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt van Joke Hermsen, én twee jaar later De Fundamenten van Ramsey Nasr. 

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen