maandag 16 januari 2023

Philipp Blom 4

De onderwerping : een geschiedenis van de verhouding van de mens tot de natuur
De Bezige bij 2023, 320 pagina's € 34,99

Verschijnt in mei 2023

Oorspronkelijke titel: Die Unterwerfung: Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur (2022)

Wikipedia: Philipp Blom (1970)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever
De menselijke obsessie met het overheersen van de natuur zal leiden tot verwoesting van onze planeet

‘Onderwerp de aarde.’ Ongeveer drieduizend jaar geleden legde de auteur van het bijbelboek Genesis deze woorden in de mond van de schepper. Zo werd het idee geboren dat de menselijke soort een bijzondere plaats op aarde inneemt en daarmee het recht heeft om de planeet genadeloos te exploiteren. Een idee dat zich de eeuwen erna ontwikkelde en verspreidde over de wereld. Wie zich ertegen verzette kreeg te maken met kolonisators en uitbuiters die zich beriepen op hogere machten die het nu eenmaal zo bepaald hadden.

In deze universele geschiedenis van de mens en zijn omgeving vertelt Philipp Blom het verhaal van de onderwerping van de natuur, waarvan de negatieve gevolgen steeds duidelijker zichtbaar worden. Alleen als de mensheid zich kan ontdoen van het waanidee boven de natuur te staan, heeft ze een kans van overleven.

Fragment uit

Lees vooral ook boeken van Bruno Latour die het heeft over het Nieuwe Klimaatregime, dat de mensheid zal dwingen zich anders te gaan verhouden tot de aarde; de kern: minder exploiteren, en zodanig gaan leven dat we haar niet langer plunderen.

Lees ook: Wat op het spel staat (uit 2017) én Het grote wereldtoneel : over de kracht van verbeelding in crisistijd (uit 2020).

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen