maandag 12 augustus 2013

Martha Nussbaum 2

Mogelijkheden scheppen : een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling
Ambo 2012, 303 pagina's - € 22,50

Oorspronkelijke titel: Creating capabilities : the human development (2011)

Wikipedia: Martha Nussbaum (1947)

Korte bespreking
De auteur, filosofe, was onder meer verbonden aan de universiteiten van Chicago, Harvard en kreeg een groot aantal eredoctoraten. Ze is de auteur van een groot aantal publicaties, waaronder 'Oplevingen van het denken' (2004) over emoties en 'Een waardig bestaan' (2007) over dierenrechten. Zij hoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van een groeiende groep deskundigen die het onzin vinden de ontwikkeling van een land af te meten aan economische maatstaven zoals het bruto-nationaal product, de enige maatstaven waar instellingen als de Wereldbank en het IMF - van zo een cruciaal belang voor ontwikkelingslanden - van uitgaan. De ontwikkeling van een land - of liever zijn bevolking - hangt meer af van de mogelijkheden ('capabilities') die individuen hebben, die beslissend zijn voor de kwaliteit van het menselijk leven. Dit boek gaat hier diep op in, noemt standaarden, geeft voorbeelden. Geen lichte kost, wel heel dicht bij het leven zelf. Niet alleen van belang wegens de inhoud, maar vooral vanwege de enorme invloed van dit concept op zowel ontwikkelingslanden als de ontwikkeling van de bevolking in zogenaamde ontwikkelde landen.

Fragment uit 2. De essentiële capabilities
Als we de verschillende levensgebieden in ogenschouw nemen waarop mensen handelen, zal deze benadering van sociale rechtvaardigheid de vraag stellen wat vereist is voor een leven dat overeenstemt met de menselijke waardigheid. Op zijn allerminst is een ruim drempelniveau van tien essentiële capabilities vereist. Uitgaand van een breed gedeeld inzicht in de taak van de overheid (namelijk dat de overheid de taak heeft om mensen in staat te stellen om een waardig en minimaal florerend leven te leiden), volgt daaruit dat een fatsoenlijk politiek bestel burgers dient te voorzien van op zijn minst een drempelwaarde in deze tien essentiële capabilities:  (pagina 56-57)

Klik hier voor een artikel over dé tien capabilities én hier voor een Tegenlicht uitzending (2009)

Youtube: Creating capabilities (9:41) (12.817 views op 12-8-2013)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen