dinsdag 20 augustus 2013

Wilhelm Schmid

Ongelukkig zijn : een aanmoediging
Ambo 2013, 79 pagina's - € 12,50

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: Unglücklich sein : eine Ermutigung (2012)

Wikipedia: Wilhelm Schmid (1953)

Korte beschrijving
Vroeger was het zo eenvoudig. De wetenschap zei hoe het is, en de dominee zei hoe het hoort. Maar de kerk van toen is al jaren uitgepraat, en het moderne individu kent en erkent nog slechts een gebod: gij zult gelukkig zijn. Sinds dertig jaar wordt deze omslag als een probleem gezien en opgepakt door een nieuwe en tegelijk zeer oude wijsgerige stroming: de filosofie van de levenskunst. De auteur, hoogleraar filosofie aan de universiteit van Erfurt, is een van de voormannen op dat gebied. In een lange rij uiterst leesbare en soms wat makkelijke boeken laat hij zien hoe je zin in het leven kunt vinden, zin aan het leven kunt geven. En in dit laatste, kleine boekje legt hij daarbij de nadruk op de betekenis van tegenslag, en ongeluk, en melancholie. Als hij daarmee bijdraagt aan het levensgeluk van de lezer, is dat niet bedoeld, maar wel mooi meegenomen. Mooi uitgegeven in kleine druk.

Fragment uit 10. De komende tijd van de melancholie
De terugtrekking in je eigen hoekje, in je kleine geluk, is begrijpelijk als vitale reflex om de groeiende eisen van buiten te ontlopen en het bedrukkende ongeluk waar de wereld zo vol van lijkt op een afstand te houden: eindelijk eens een beetje gelukkig zijn. Als de eisen die aan je gesteld worden, onmetelijke vormen gaan aannemen, wordt de weigering eraan te voldoen een heel verleidelijk alternatief. De zorg om hun innerlijkheid brengt mensen ertoe zich als het ware te huisvesten in een plooi van het leven, waarin ze te midden van een tijd die over de kop dreigt te gaan helemaal in zichzelf gekeerd kunnen wonen. In een cultuur die een gigantische ontwikkeling dwars door de tijd heen heeft doorgemaakt, is het geluk waarnaar men verlangt de herinnering aan een andere, tijdloze wereld, waarin het leven nog geborgenheid kende - in elk geval in de verbeelding.  (pagina 74)

Youtube: Glück is nicht das wichtigste im Leben (1:40:57, 10.740 views op 20/8-2013)


Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen