maandag 12 augustus 2013

Birte Schohaus & Marijke de Vries

De wereld aan je voeten : en andere illusies uit het leven van twintigers
Bakker 2013, 159 pagina's - € 19,95

Klik hier voor het artikel Nog steeds aan de papfles : twintigers vinden het leven moeilijk (De Groene Amsterdammer, 14 december 2011). Birte Schohaus (1983) en Marijke de Vries (1987).

Korte beschrijving
De auteurs, een promovenda op het gebied van de journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en een journaliste bij dagblad Trouw, schetsen de dilemma's die hedendaagse twintigers ervaren bij het vormgeven van hun (verdere) leven. Aspecten die aan bod komen: het streven naar authenticiteit en de invloed van de sociale media; ambitie; werk, dromen en de economische crisis; de concurrentiestrijd in de prestatiemaatschappij; de angst voor middelmatigheid. Citaten van een twintigtal hoogopgeleide twintigers en commentaren van sociologen, psychologen en filosofen verhelderen de tekst. Achterin een literatuurlijst met titels van boeken, artikelen, onderzoeken/cijfers en beeldmateriaal. Een vlot geschreven boek, dat een genuanceerd beeld geeft van de 'normale' twijfels van jongeren bij het volwassen worden en van 'problemen' die typerend zijn voor de huidige tijd. Voor twintigers (en dertigers) biedt het niet alleen (meer) inzicht in hun situatie, maar ook relativering en de geruststelling dat het meestal wel goed komt.

Aanvulling
Het boek is ook interessant voor vijftigers-zestigers (de ouders) om hun kinderen beter te kunnen begrijpen.

Fragment uit 3. Shiny ordinary people - de zoektocht naar authenticiteit en de vloek van het vergelijken
'We denken stiekem dat in ons allemaal een kunstenaar of zanger schuilt. Tegelijkertijd ben je je ervan bewust dat dat niet waargemaakt kan worden. Deze combinatie van verlangen en besef van onmogelijkheid noem je "romantische ironie": het streven naar een hoger ideaal, het besef dat je het niet kunt bereiken, maar desondanks ernaar blijven streven. Wat dit ideaal is kun je echter nooit helemaal zeker weten, dus blijf je je afvragen: vind ik dat nou "echt"?
Doorman noemt dit de paradox van de authenticiteit. Juist het streven naar 'echt' maakt alles onecht. In deze ironie ligt volgens hem ook meteen de oplossing van het probleem. Als je je eigen streven met een korreltje zout kunt nemen en het realistischer kunt inschatten, zou dat een hoop schelen. (pagina 52)

Artikel: Twintigers - Juist het streven naar 'echt' maakt alles onecht. (augustus 2013)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen