woensdag 7 augustus 2013

De waarheid is een vrouw

De waarheid is een vrouw en andere hedendaagse mythes
Cossee 2013, 159 pagina's - € 16,80

Korte beschrijving
De uitgever heeft zich laten inspireren door het fameuze werk over mythes van Roland Barth en heeft een reeks avonden over de mythes in de huidige tijd georganiseerd. De voordrachten zijn hier als essays gebundeld: Jan Baeke over Spontaniteit, Maria Barnas over De authenticiteit van het ik, Maarten Doorman over De elite, Emile Fallaux over De wijsheid van de massa, Ger Groot over Ontmaskering, Bas Heijne over De commentaarcultuur, Joke Hermsen over Permanent online zijn, Piet Meeuse over De natuur, Erik Menkveld over Inspiratie en talent, Barber van de Pol over Perfectie, Bas van Putten over De auto en Maartje Somers over Consumentisme. Er wordt flink ontmaskerd, ook al zijn het veelal de vertrouwde stokpaardjes uit columns in kranten en tijdschriften: er is geen elite meer, echte natuur is een waanvoorstelling, de notie perfectie is een leeg begrip. Met als een soort eindconclusie dat de mythe van het ontmaskeren zich niet laat ontmaskeren. De indruk blijft dat in onze tijd het besef van een orde achter deze wereld is verdwenen; dan is een mythe geen mythe meer maar een opgedrongen mening. De interessante essays hebben een cultuurfilosofische inslag en zijn voor een breed publiek geschreven.

Fragment uit de inleiding: Onvermijdelijke mythes (door Jan Baeke)
Kennis is geen waarde meer. We kunnen het misschien toeschrijven aan de uitverkoop, de relativerende noties van het postmoderne gedachtegoed of aan de toegenomen mondigheid en afgenomen betekenis van kennis. Waar kennis ooit gezag afdwong, is het nu een scherp geformuleerde mening die dat doet.
Dankzij de waarde van de mening heeft iedereen iets te vertellen. Maar wat iedereen te vertellen heeft, dient misschien niets anders dan het in stand houden van de culturele ideologie die de maatschappij voor veranderingen behoedt en de waardering van het consumeren in het alledaagse verankert.

Castrum Peregrini organiseerde, geïnspireerd door Barthes, een reeks avonden over de mythes van onze tijd. De essays die daaruit voortkwamen en hier gebundeld zijn, laten zien dat kennis nog wel een waarde vertegenwoordigt. Dat meningen ook kunnen worden gepaard aan kennis van zaken en dat we dan ook nog iets kunnen opsteken van zo'n mening, dat we op het pad worden gebracht van vragen en inzichten die zowel bevreemding als instemming wekken, die ons verontrusten en behagen. En die ons met een nieuwe blik naar de werkelijkheid doen kijken, bevrijd van mythe waarvan we niet eens wisten dat die ons beknelde. (pagina 10-11)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen