woensdag 7 augustus 2013

Frans de Waal 2

De bonobo en de tien geboden : moraal is ouder dan de mens
Atlas Contact 2013, 286 pagina's - € 24,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Frans de Waal (1948)

Korte beschrijving
Dat de mens en de apen een gemeenschappelijke biologische afstamming hebben, is ondertussen een geaccepteerd feit, maar dat hij geen religie nodig heeft om een goed mens te zijn en voor anderen te zorgen, wordt met het lezen van dit boek duidelijk. De auteur (Nederlands primatoloog, hoogleraar psychologie, schrijver van onder andere 'Chimpanseepolitiek', 1982) doet al vele jaren onderzoek naar het gedrag van chimpansees, bonobo's en andere apen. In acht hoofdstukken krijgt de lezer aan de hand van gedragsonderzoeken bij mensapen en andere zoogdieren, het schilderij 'De tuin der lusten' van Jeroen Bosch en vele resultaten en visies van diverse wetenschapsbeoefenaars en denkers (onder anderen Mendel, Stephen Jay Gould, Immanuel Kant en Spinoza) een kijk in de evolutie, de moraal, het humanisme en de religie. En een schitterende kijk in het sociale dierenleven. Een overtuigend populairwetenschappelijk boek, waarin resultaten van hersenonderzoeken en dierentuinobservaties samengaan in een goed leesbaar verhaal. Een verrijking voor de lezer die God iets minder hoog heeft zitten. Met zwart-witfoto's en -illustraties. Met eindnoten en register.

Fragment uit hoofdstuk 8. Moraal van onderop
Dieren die uit de modder kruipen herinneren ons aan onze nederige afkomst. Alles is eenvoudig begonnen. Dat geldt niet alleen voor ons lichaam - met handen die uit vinnen en longen die uit een zwemblaas zijn ontstaan - maar net zo goed voor onze hersenen en ons gedrag. Het idee dat de moraal deze bescheiden komaf op de een of andere manier is ontsprongen is er bij ons ingehamerd door de religie en wordt tegenwoordig omarmd door de filosofie. Het staat echter in schril contrast met wat de moderne wetenschap ons vertelt over het primaat van intuïtie en emoties. Het staat ook op gespannen voet met wat we over andere dieren weten. Er zijn mensen die zeggen dat dieren zijn wat ze zijn, terwijl onze eigen soort idealen nastreeft, wat echter eenvoudig valt te weerleggen. Niet omdat we geen idealen hebben, maar omdat andere soorten ze ook hebben. (pagina 234-235) 

Boeken over onze nieuwe omgang met niet-dieren en dingen

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen