woensdag 28 augustus 2013

Tegenwicht

Tegenwicht : waarom waarden ertoe doen
Van Gennep 2013, 430 pagina's - € 22,50

Korte beschrijving
Deze bundel opstellen laat diverse facetten van met name de sociaal-democratie zien, haar problemen en mogelijke oplossing. Daarom zijn ze gegroepeerd rond een viertal thema's: bestaanszekerheid, arbeid, verheffing en gemeenschap. Maar centraal staan eigenlijk de drie vragen Wat is van waarde? Hoe staat dat onder druk? en Wat staat ons te doen? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek 'Van waarde : sociaaldemocratie voor de 21ste eeuw' van de Wiardi Beckman Stichting. De kern van het sociaaldemocratische ideaal is een leven in vrijheid voor iedereen. Door de diversiteit van de bijdragen, die soms een hele andere visie op het thema hebben, is deze bundel geen lofzang op onze verzorgingsstaat maar een herbezinning en een zelfreflectie in een tijd waarin individualisering en globalisering centraal lijken te staan en collectieve idealen ver te zoeken zijn. Alleen al daarom is dit boek van waarde en is het geschikt voor een breed publiek. Bevat noten, verantwoording van waar de bijdragen eerder door de Wiardi Beckman Stichting zijn gepubliceerd en zeer beknopte informatie over de auteurs en de samenstellers.

Fragment uit de Inleiding
Want de economie is al jaren turbulent, op zijn zachtst gezegd. Ze is instabieler en ongrijpbaarder geworden, meer gericht op transacties en korte termijnwinst dan op onderlinge samenhang, relaties en continuïteit. Dit proces is niet alleen aangejaagd door innovaties in de informatietechnologie, maar ook door een politiek van internationale deregulering van markten, de populariteit van het Angelsaksische model van bedrijfsvoering en een steeds grotere internationale verwevenheid. Wegwerpmedewerkers maakten hun opmars: mensen die geacht worden jaar in jaar uit van werkgever te wisselen, die iets van hun leven kunnen maken onder condities van permanente verandering en die daar ook nog eens blij mee moeten zijn.
Maar ook de overheid is al decennia in beroering. De politiek is verplaatst naar boven, naar beneden, zijwaarts en 'naar het niets'. Veel staatstaken zijn ondergebracht bij zelfstandige bestuursorganen; naar een ongrijpbare tussenlaag van publiek-private regelaars. (pagina 10)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen