dinsdag 13 augustus 2013

Alain De Botton 2

Statusangst
Atlas 2004, 334 pagina's - € 15,--

Oorspronkelijke titel: Status anxiety (2004)

Wikipedia: Alain De Botton (1969) en de website van de School of life

Korte beschrijving
Statusgevoeligheid wordt in de hand gewerkt door onze prestatiegerichte samenleving. Verlangen naar status kan positief werken als prikkel tot het ontwikkelen van talenten en mogelijkheden. Het tegendeel kan echter ook gebeuren: status als 'aanstichter van leed', teleurstelling, verlies aan zelfvertrouwen. Vandaar dat gesproken kan worden van 'status-angst': het besef niet te (kunnen) beantwoorden aan gestelde verwachtingen. Die angst kan leiden tot het besef als mens mislukt te zijn. Daarover gaat dit boek: de constatering van dit verschijnsel, maar ook het bespreekbaar maken ervan: waar liggen de oorzaken van die 'status-angst'? Zowel bij onszelf kan dat zijn (overschatting van eigen kunnen), als ook en vooral buiten onszelf (te hoog gelegde meetlat, te kritische en te snelle afrekening op resultaat, het benedenmaats blijven toeschrijven aan gebrek en inzet). Boodschap van de auteur: status nooit verwarren met de eigenwaarde van de persoon oftewel statusgevoeligheid relativeren. Middelen daartoe kunnen zijn: zich inlaten met filosofie die juist nadenkt over mens-zijn en mens-worden; genieten van toneelkunst, waarbij het leven in zijn diverse aspecten tot juiste proporties werd herleid. Rijk in zwart-wit geïllustreerd boek met veel concrete aansprekende voorbeelden en verhalen.

Fragment uit Een hoge status om liefde te verkrijgen
Er bestaan algemeen aanvaarde ideeën over de redenen waarom we uit zijn op een hoge status. Een daarvan is een verlangen naar geld, roem en invloed.
  Misschien is het juister om ons streven samen te vatten met een woord dat in politieke theorieën zelden wordt gebruikt: liefde. Zodra voedsel en onderdak gewaarborgd zijn, heeft onze drang een geslaagde positie in de maatschappelijke rangorde te verwerven wellicht niet zozeer te maken met de mogelijkheid aldus materiële bezittingen te vergaren of macht uit te oefenen als wel met de hoeveelheid liefde die we dankzij een hoge status mogen verwachten. Misschien worden geld, roem en invloed eerder gewaardeerd als bewijzen van liefde - en middelen om liefde te verkrijgen - dan als een doel op zich. (pagina 15)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen